Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield Select

”Överlag tar marknaden höjd för väldigt mycket”

Bortsett från oro kring USA:s skuldtak, som även denna gång höjdes, har marknadens fokus ensidigt legat på rapportsäsongen som för fonden kulminerade under månaden. Majoriteten av bolagen rapporterar relativt goda resultat med både växande intäkter och ökad lönsamhet men så finns de undantag som spretar. Låg visibilitet och osäkerheten framåt främst drivet att det höga ränteläget och oro kring vikande efterfrågan inom framförallt cykliska verksamheter. Generellt fortsätter dyra obligationer att vara just dyra samtidigt som felprissättningar i spåren av operationella problem blir alltmer tydliga när bolagen får tid att räta ut problemen. Överlag tar marknaden höjd för väldigt mycket!

Ett exempel på överoro är Momox, som efter viss svaghet under fjolåret lämnat två rekordstarka rapporter på rad. Bolaget säljer begagnade böcker och konfektion genom en egenutvecklad plattform och algoritm där man tidigare dragits med kostnadsinflation och därför behövt finjustera sin verksamhetsmodell. Både Q4:an och Q1:an visade på tydliga framgångar där nettoskulden nu är nere på låga 1,9x rörelseresultatet och det starka kassaflödet har gjort att bolaget i den här takten kommer att ha motsvarande hela obligationen i cash vid förfall om drygt 2 år. I samband med rapporten steg kursen kraftigt och handlas nu återigen efter cirka 8 månader på nivåer som reflekterar kreditrisken snarare än rädsla och oro. Obligationen ger drygt 11 procent.

På bolagsfronten annonserade Hoist att man återlöser sina AT1:or vid första möjliga datum vilket fick kurserna att stiga kraftigt då marknaden generellt varit skeptisk efter turbulensen i Credit Suisse. Delete köps upp och avser återbetala obligationen på kurs 101 vilket innebär drygt 10 procent över var den handlat i marknaden innan nyheterna presenterades. Slutligen presenterade också Bulk Industrier att man tar in en ny strategisk ägare och genom det återlöser sin utestående obligation vid förfall i mitten av juli.

Kan man skilja på kursrörelser och förlorad avkastning presenteras väldigt intressanta möjligheter under stressade marknadsförhållanden. Den högre volatiliteten påverkar fonden kortsiktigt, men vi fortsätter att premiera bolagsrisk och försöker minimera exponeringen mot marknaden.

Författare

Daniel Gustafsson

BSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2016 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2018. Förvaltar Carnegie High Yield Select.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.