Stäng

Påbörjad vaccination driver riskaptiten

Covid, Covid, Covid! Efter att ha präglat nyhetsflödet under närmare ett års tid kom godkännanden för vaccin och påbörjad vaccination under månaden att driva riskaptiten. Investerare ser ett ljus i tunneln, dock kvarstår faktum att en andra våg är här med nya nedstängningar, men just nu är det ett senare problem.

Att Storbritanniens utträde ur EU slutligen kulminerat och landat i ett avtal efter 4,5 års förhandlingar samt att USA:s nya president heter Joe Biden gör att orosmoln försvunnit och minskar den osäkerhet som präglat globala marknaderna. Lägg därtill vilja från både ECB och FED att stötta finansmarknaderna så blir resultatet en kombination som driver kreditmarginaler nedåt och ökar riskaptiten. Detta för med sig att prisbilden i Norden ser alltjämt attraktiv ut när Riksbanken inte alls trycker pengar i samma utsträckning som ECB och FED.

Europeisk investment grade/high yield och nordisk investment grade fortsätter kompressionen samtidigt som en ovanligt hög emissionsaktivitet inom nordisk high yield, samt ljumna fondflöden, hjälper till att hålla spreadarna på attraktiva nivåer i regionen vilket borgar för avkastningen 2021. De starka rapporterna och en uppdämd efterfrågan har drivit priserna i namn som varit eftersatta i återhämtning.

På primärmarknaden annonserade Axactor en fullständig rekapitalisering, med starkt stöd från ägarna i from av nytt eget kapital. Obligationerna steg närmare 5 procent på nyheten och återlöstes till 2 procent överkurs. SBB annonserade att de köper en majoritet i Offentliga Hus vilket medförde stark kursuppgång i Offentliga Hus obligationer och vi har i samband med det reducerat vårt innehav i namnet när rating-resan delvis försvinner vid uppköpet och bolaget kommer successivt att fasas ut ur portföljen.

Fonden steg under månaden med 0,61 procent, vilket för med sig att helåret 2020 slutade med en nedgång om -1,36 procent.

Föregående år såg vi en mycket god riskaptit och starka fondinflöden trycka ned kreditmarginalerna till rekordlåga nivåer. Coronavirusets framfart skapar stor osäkerhet och även om vi sett en stark återhämtning är kreditmarginalerna i mångt och mycket fortsatt kvar på attraktiva nivåer, speciellt inom högre avkastande krediter i Norden. Vi vidhåller vår konservativa ansats med en balanserad och diversifierad portfölj med fokus på likviditet. Vi fortsätter att fokusera på hållbara bolag vilket vi är övertygade om kommer att bidra till den långsiktiga avkastningen.

Mer om fonden

Corporate Bond 3 SEK

Grafen ovan visar data för Carnegie Corporate Bond 3 (SEK). Carnegie Corporate Bond finns även i andelsklasserna: 3 (NOK), 3 (EUR), 1 (SEK med kvartalsvis utdelning), 1 (EUR) samt 3 (CHF)....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Investeringar i Mercell, Epiroc och Storm Real Estate
Carnegie Corporate Bond

Investeringar i Mercell, Epiroc och Storm Real Estate

Val- och virusoro som under slutet av oktober fick globala finansmarknader att darra försvann lika fort som de uppkom. Farhågorna för att det amerikanska presidentvalet skulle avgöras i Högsta domstolen...

Niklas Edman 3 december 2020
Globala marknader präglats av den okontrollerade smittspridningen
Carnegie Corporate Bond

Globala marknader präglats av den okontrollerade smittspridningen

Trots starka rapporter som presenterats under månaden har globala marknader till stor del präglats av den okontrollerade smittspridningen. Oro för nya nedstängningar som aktualiseras på flera håll skapar viss oro...

Niklas Edman 2 november 2020
Grönt i Bonava och Bulk Infrastructure
Carnegie Corporate Bond

Grönt i Bonava och Bulk Infrastructure

I takt med höstruskets intåg tog återhämtningen på globala finansmarknaderna en paus under andra halvan av september, primärt drivet av nyheter om att virusspridningen ökar på flera håll, tekniska faktorer...

Niklas Edman 2 oktober 2020