Stäng
Språk
Meny

PEAB – ny grön obligation

Den första halvan av augusti präglades fortfarande av semestrar och lugna marknader, men under den andra halvan av månaden började det röra på sig och vi såg allt större aktivitet i marknaden. Investerarna stod redo när bolagen gav sig ut i primärmarknaden och efterfrågan visade sig vara hög efter en lång period där emissioner lyste med sin frånvaro och där sekundärmarknaden var relativt torftig.

Carnegie Investment Grade deltog i tre emissioner under månaden, varav två av dem från bolag som vi sedan tidigare har exponering mot.

  • Lifco. Ett konglomerat som förvärvar små och medelstora bolag inom affärsområdena Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions, som emitterade en 2-årig obligation på Stibor +53 punkter.
  • SFF (Svensk fastighetsfinansiering). Ett finansbolag som emitterar säkerställda obligationer för fem fastighetsbolag som tillsammans äger SFF. Dessa är Catena, Diös, Fabege, Platzer och Wihlborgs. Som de övriga obligationerna vi äger i detta namn var även denna obligation grön och skall finansiera långsiktigt hållbara och klimatsmarta fastigheter. Den löper på 2 år och betalar Stibor +60 punkter.
  • PEAB. Byggföretaget blir ett nytt namn i fonden. De emitterade en 3-årig grön obligation som betalar Stibor +105. Pengarna ska bland annat användas till investeringar inom energieffektiva byggnader och hantering av vatten och avfall.

Utöver detta ökades positionerna något i finska Aktia Bank, Indutrade och danska Nykredit, samtidigt som vi sålde av positionen i Wihlborgs.

Kreditmarginalerna, som redan befinner sig på komprimerade nivåer, fortsatte att minska ytterligare i de flesta segment. Vi ser framemot ännu mer aktivitet i nästkommande månad, då september normalt är en månad med många emissioner och även andrahandsmarknaden kommer säkerligen bjuda på mer aktivitet.

Carnegie Investment Grade investerar i välskötta, stabila och hållbara bolag. Vi prioriterar en defensiv och diversifierad portfölj, i linje med vår förvaltningsfilosofi.

 

 

Mer om fonden

Carnegie Investment Grade A

Carnegie Investment Grade är en räntefond som investerar i företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus och höga kreditbetyg. Fonden investerar i hållbara bolag, som har en lägre risknivå då frågor som berör...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

En stabil målgång
Carnegie Investment Grade

En stabil målgång

Året avslutades med en stabil kreditmarknad som trots kontinuerlig oro kring spridningen av Omikron oförtrutet uppvisar ett positivt sentiment. Isärspreadningen i kreditmarginalerna vi såg i slutet av november, som en...

Mona Stenmark 7 januari 2022
Hög aktivitet och viss volatilitet
Carnegie Investment Grade

Hög aktivitet och viss volatilitet

November blev en månad som inledningsvis uppvisade hög aktivitet och stabilitet, men i spåren av förnyad oro kring en ny variant av viruset, Omikron, fick vi ett volatilt avslut. Marknaden...

Mona Stenmark 6 december 2021
Hösten bjuder fortfarande på grönt
Carnegie Investment Grade

Hösten bjuder fortfarande på grönt

Under oktober avtog aktiviteten i marknaden något även om det fortfarande finns en relativt god efterfrågan hos investerare. Framför allt fastighetssektorn, som tillsammans med bank är en dominerande sektor i...

Mona Stenmark 3 november 2021