Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Asia

Positiv avkastning för Asien första halvåret

Alla marknader i Asien visar positiv avkastning för första halvåret utom Kina och Thailand.

Den kinesiska ekonomin fortsätter att utvecklas svagt med märkbart svagare efterfrågan för hushållens konsumtion. Många internationella ekonomer har förutspått statliga stimulansåtgärder för att stötta tillväxten. Hittills har dock endast kosmetiska åtgärder presenterats såsom en räntesänkning med 0,1 procent. Både import- och exportstatistiken visar svagare utveckling. En slutsats av detta är, att globala företags strategiska diversifiering av sina försörjningskedjor, för att bli mindre beroende av Kina, börjar få effekt.

Min uppfattning är att det primära målet för Kinas ledare inte är ekonomisk tillväxt och vinst för privata företag utan mål med mer politiska förtecken. I det kinesiska samhällsbygget sker en tydlig förskjutning mot mer socialistiska ideal. Ett sådant mål är det man kallar ”common prosperity”, det vill säga att minska klyftorna mellan fattiga och rika kineser. Inte så förvånande kanske i ett land som styrs av kommunistpartiet, men ändå stor skillnad mot hur landet styrts under de senaste trettio åren.

Utvecklingen i Indien ser desto starkare ut. Indien har många välskötta bolag med professionellt management, låga skulder och lönsamhetsfokus. Det är inte svårt att hitta bra bolag i Indien. Många företag ägs och drivs av privata entreprenörer. Indien erbjuder strukturell tillväxt över tid.

Medelstora industribolag inom infrastruktur, finansbolag och företag som gynnas av ökad privat konsumtion går allra bäst just nu. Ett av fondens större innehav, Bajaj Finance rapporterade en tillväxt i utlåningen på 34 procent för första kvartalet.

Även Sydkorea och Taiwan har utvecklats mycket starkt i år. Det är framförallt två branscher som som driver uppgången där. Teknologibolag inom elektronikkomponenter och halvledartillverkare ser en bra återhämtning efter förra årets svacka i efterfrågan. Detta drivs av ett ökat intresse för AI-tekniken globalt. Förnybar energi och efterfrågan för eldrivna fordon visar en stark trend för Sydkoreas batteritillverkare som till exempel Samsung SDI. Samsung utvecklar nästa generations batterier för fordon, solid state, som ger längre räckvidd.

Nytt innehav i fonden denna månad är Taiwanesiska Delta Electronics som tillverkar elektroniska komponenter till datorer.

Författare

Gunnar Påhlson

På Carnegie Fonder sedan 2006 och i branschen sedan 1981. Förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.