Stäng
Språk
Meny

Positiv stämning på aktiemarknaden

Det råder en positiv stämning på aktiemarknaden och världsekonomin är på god väg att normaliseras, men det finns en påtaglig oro för inflationen. Många av världens börser steg under månaden och räntorna är på låga nivåer. Den svenska börsen uppvisar relativ styrka och är bland de främsta börserna i världen under året. Konjunktursignalerna är starka och makrostatistiken pekar mot stark tillväxt i världsekonomin det kommande året.

Inköpschefsindex för de flesta marknader befinner sig fortsatt på höga nivåer. I Sverige backade PMI-total marginellt från 65,4 till 65,3 i juli, men befinner sig alltjämt på den fjärde högsta nivån i indexets historia. Den svenska KI-barometern steg till ny högstanivå under månaden. Utfallet för juli blev 122,4, en uppgång med 2,6 indexenheter, vilket förklaras till stor del av en väldigt stark tillverkningsindustri som går på högvarv.

Amerikansk inflationsstatistik kom in långt över förväntan under månaden. KPI-inflationen steg till 5,4 procent i juni och kärninflationen steg till 4,5 procent. Det var den högsta noteringen av KPI sedan 2008 och dessutom den högsta kärninflationen på 30 år. Att obligationsräntorna är på så pass låga nivåer kan tolkas som att aktörerna på de finansiella marknaderna ser inflationen som ett övergående problem.

”Den globala tillväxten förväntas bli 6,0 procent i år, vilket är oförändrat mot föregående prognos i april. Tillväxtprognosen för nästa år revideras upp något med 0,5 procentenheter, till 4,9 procent.”

I samband med att ekonomin återhämtar sig så har även det ekonomiska förtroendet bland amerikanska småföretagare ökat från 99,6 till 102,5 i juni. IMF har justerat sina tillväxtprognoser med anledning av vaccinationstakt och smittspridning i olika delar av världen. De sänker BNP-prognosen för Indien, från 12,5 till 9,5 procent för 2022. Den globala tillväxten förväntas bli 6,0 procent i år, vilket är oförändrat mot föregående prognos i april. Tillväxtprognosen för nästa år revideras upp något med 0,5 procentenheter, till 4,9 procent.

Pekings marknadsregleringar har under månaden dämpat riskviljan på den kinesiska aktiemarknaden. Den kinesiska staten planerar att införa förbud mot vinster inom den privata utbildningssektorn. Det skapar osäkerhet och investerare frågar sig vilken sektor som härnäst kommer att påföras regleringar.

Det finns givetvis hot mot en fortsatt positiv börsutveckling. Pandemin är inte över och det kan uppstå någon ny virusvariant som nuvarande vaccin inte rår på. Det finns även en hel del geopolitiska risker som skulle kunna dämpa utvecklingen.

Värderingsmultiplarna är höga och potentialen kortsiktigt på aktiemarknaden är något begränsad. Den ”gyllene regeln” är dock att så länge tillväxten bedöms vara fortsatt stark inom den närmsta framtiden, så bör man ha en positiv hållning till börsen. De större börsfallen inträffar vanligtvis när vi är på väg in eller befinner oss i en recessionsperiod.

 

Carnegie Total

Carnegie Total hade en positiv månad och steg med 2,8 procent. Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Småbolagsfond bäst med en uppgång på 12,4 procent. Även Carnegie Sverigefond, Carnegie Listed PE och CWW Ethical utvecklades väl med en uppgång mellan 3,8 och 5 procent. Carnegie Asia backade med 6,5 procent. Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select bäst med en uppgång på 0,96 procent. Även Carnegie Corporate Bond utvecklades väl och steg med 0,4 procent.

 

Mer om fonden

Carnegie Total 3 SEK

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Total ökar i Carnegie Global Quality Companies
Carnegie Total

Total ökar i Carnegie Global Quality Companies

Aktiemarknaden uppvisar kraftiga rörelser och mycket talar för att volatiliteten även framåt är hög. Maj blev en händelserik månad där den amerikanska aktiemarknaden var ner 5,5 procent som mest, men...

Magnus Gustafsson 7 juni 2022
Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet
Carnegie Total

Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet

Rapportperioden går mot sitt slut och många av bolagen som rapporterat har lyckats överträffa analytikernas förväntningar, vilket resulterat i höjda vinstestimat för innevarande år. April blev trots relativt starka kvartalsrapporter...

Magnus Gustafsson 5 maj 2022
Är en recession oundviklig?
Carnegie Total

Är en recession oundviklig?

Aktiemarknaden har återhämtat sig senaste två veckorna. Den amerikanska aktiemarknaden har sedan mitten av mars stigit med cirka 9 procent, men för första kvartalet är indexet ner nästan 5 procent....

Magnus Gustafsson 4 april 2022