Stäng
Språk
Meny

Positiv syn trots nervös marknad

Efter en lång period av positiv utveckling vände aktiemarknaderna nedåt i september och alla större index utanför Japan och Kina var negativa. Liksom vid tidigare perioder med marknadsturbulens höll Carnegie Listed Private Equity emot väl under månaden och levererade högre avkastning än alla liknande fonder, index för listed private equity och börsindex utanför Kina och Japan.

Bäst utveckling hade Standard Life Private Equity Trust, JAFCO Group, Apax, Ares Capital, Apollo och Softbank. Publicerade kvartalsrapporter har visat god värdeutveckling och avyttringar betydligt över bokförda värde, exempelvis Standard Life rapporterade genomsnittlig uplift på 29%. En strid ström av positiva nyheter och avyttringar på höga nivåer har bidragit till utvecklingen.

Apax portföljbolag Thoughtworks är ett annat exempel som vid börsnoteringen nådde ett värde hela 89% över bokfört värde. Hög och växande utdelningstakt uppskattas också där Ares Capital tillhör de bästa med 8% yield.

Vi ser också ett allt större antal underliggande portföljbolag inom växande branscher och digitala affärsmodeller. Apollo har gått ut med information att förvärvet av Yahoo nu är godkänt och kommer kunna utvecklas vidare som ett fristående bolag med 900 miljoner aktiva användare per månad. Apollo betecknas som opportunistiska och lyckas ofta göra förvärv till attraktiva värderingar, så även för Yahoo.

Som värdeinvesterare vill vi investera i bolag med tydliga värden och hög kvalitet. Vår övertygelse är att denna förvaltningsstil även framåt kommer att leverera god långsiktig värdeutveckling och motstånd i nervösa aktiemarknader.

Värderingarna har kommit ned lite vilket kan innebära potential för upprevideringar om utfallen framöver överträffar marknadens förväntningar. Vi ser positivt på förutsättningarna för Carnegie Listed Private Equity att leverera en god värdeutveckling framåt. Underliggande portföljbolag utvecklas väl, och finansieringsmöjligheterna är goda till låga räntenivåer. Intresset för att investera i Private Equity är mycket stort och våra fondbolag har fortsatt starka flöden in i nya fonder.

Mer om fonden

Carnegie Listed Private Equity B

Ser möjligheterna i ett unikt tillgångsslag som tidigare varit tillgängligt endast för stora investerare. Tar rygg på några av världens bästa investerare och förvaltare genom noga utvalda private equity-bolag. Tror...

Mer info
Köp fond