Stäng

Positiva tongångar i Båstad

Vi deltog som vanligt vid kapitalmarknadsdagarna i Båstad i juli, som i år utspelade sig på nätet. Givet coronapandemin var tongångarna från de medverkande fastighetsbolagen förvånansvärt positiva.

Atrium Ljungbergs VD Annica Ånäs talade om köpläge i fastighetsaktier och många höll med. Wihlborgs lyfte fram den lindrigare påverkan i Skåne från pandemin. Något som underströk detta var att förskottsbetalningen av hyran från hyresgästerna just nu faktiskt var den bästa på länge. Catena talade förstås om den för dem gynnsamma ökningen av e-handeln. Alla talade om fortsatt låg styrränta. En intressant spaning var att 78 procent av fastighetsanalytikerna räknade med en negativ ränta för den 10-åriga svenska statsobligationen det närmaste året.

Kostnaderna för att låna har dock kommit upp (högre spread och marginaler) men den senaste tiden har kostnaderna kommit ner och både Brinova och Fabege räknar med att finansieringskostnaderna så småningom kommer att återgå till situationen innan pandemin.

PG Persson, VD på Platzer, framhöll fördelarna med att vara specialiserad på ett geografiskt område (Göteborg) speciellt i en situation som denna. Generellt menade han att lokala aktörer är bättre rustade. Vad gäller transaktionsmarknaden tror han att den är tillbaka på normal nivå redan i höst. Öronmärkta pengar finns men många har skjutit på investeringsbesluten.

Vi håller med om det mesta som sades i Båstad. Aktiemarknaden har varit fortsatt negativ mot fastigheter och fastighetssektorn har således varit svag på börsen. Skillnaden mellan börsen och verkligheten för fastighetsbolagen brukar inte bestå någon längre tid och vi räknar med en positiv korrektion för sektorn. Speciellt har börsen behandlat kontorsexponering lite väl urskillningslöst.

Bland våra innehav i portföljen har Magnolia och Bonava gått bäst medan finska Lehto och norska Selvaag har gått sämst under månaden. Störst positivt bidrag till vår portfölj har positionerna i Castellum och Magnolia givit, medan positionerna i Klövern och Wihlborgs har påverkat avkastningen mest negativt.

 

Mer om fonden

Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Revansch för fastighetsbolagen
Carnegie Fastighetsfond

Revansch för fastighetsbolagen

September månad blev en stor revansch för fastighetsbolagen som rusade på börsen medan börsens utveckling som helhet var mer blygsam. Som vi påpekade i förra månadsbrevet fanns flera ingredienser som...

Jonas Andersson 7 oktober 2020
Positivt sentiment i början av september
Carnegie Fastighetsfond

Positivt sentiment i början av september

Fastighetsbolagens rapportperiod för Q2 avslutades under den gångna månaden med några sena rapportörer. De bekräftade den positiva bilden från början av rapportsäsongen, med överlag resultat starkare än vi väntat oss....

Jonas Andersson 4 september 2020
Fastigheter säljs till högre pris än väntat
Carnegie Fastighetsfond

Fastigheter säljs till högre pris än väntat

Den största nyheten under månaden var att fastighetsaffären mellan SBB (säljare) och Nyfosa (köpare) som tidigare blev avblåst på grund av coronapandemin, nu blev av. Fastigheterna i affären, värderade till...

Jonas Andersson 6 juli 2020