Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Småbolagsfond

Positivt år för läkemedel

Det är fortsatt högt och lågt på småbolagsbörsen. Likt tidigare skiljer sig avkastningen rejält mellan riktigt små bolag och större småbolag, knappt 6 procent är skillnaden hittills i år mellan mikrobolagsindex och småbolagsindex.

Och det skiljer sig ännu mer mellan de största och minsta inom respektive index. Kanske kan det delvis förklaras av en flight to safety & quality, men likviditetsaspekter och att mindre bolag i stressade situationer går knackigare historiskt då man ofta har sämre tillgång till kapitalmarknaden, kan också påverka. Trots det finns det vissa bolag som under radarn fortsätter att leverera trots sin begränsade storlek. Momentum Group som ett exempel, har i skrivande stund avkastat drygt 73 procent i år.

Vi tror fortsatt på bolag med lägre cyklisk påverkan. Bonesupport och Camurus är två av våra största innehav som passar in i det temat i en sektor som ofta undviks av en stor del av förvaltarkåren, helt i onödan enligt oss. Vår tes var att man under en tid klumpade ihop Biotechbolag i en och samma hög, oavsett vilka faser som läkemedel befinner sig i, diversifiering och generell risk. Det jobbiga med läkemedel är just det diskuterade faktumet att det är binärt. Antingen får man godkänt eller inte. Men på andra sidan, när man redan fått godkänt så är läkemedel en väldigt effektiv bransch. Det finns tydliga distributionsled och läkare väljer generellt sett den bästa lösningen och marknadsföringskampanjen sköter sedan ofta sig själv.

I både Bonesupport och Camurus så har man och har haft godkända läkemedel som man inte riktigt fått betalt för. Speciellt inte med tanke på hur låg den cykliska komponenten är som man i så många andra stabila bolag får betalt för. Benbrott och opiodberoende behövs behandlas oavsett konjunktursposition. Lite har vinden vänt för de här bolagen och vi hoppas att man fortsatt levererar nu när man har det jobbigaste bakom sig.

Författare

Mattias Montgomery

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.