Stäng

Positivt från hållbarhetsfokuserade bolag inom byggmaterial

Under månaden har de sista kvartalsrapporterna nått marknaden och över lag visade även dessa på starka trender med god kostnadskontroll och starka orderböcker. Däremot var kursreaktionerna något svala. Globala börser slutade på plus men med en del tvära kast under perioden.

Aktiviteten är fortsatt hög gällande nya bolag som noteras på börsen. Man kan notera några återkommande trender då bolagen ofta har digitala affärsmodeller och/ eller konsumentrelaterade produkter samt att hållbarhet och hållbarhetsrelaterade tillväxdrivare är högt på listan över argument för bolagens tillväxtstrategi. Detta är såklart viktigt och relevant men allt som oftast ett argument för ett högre pris. Som investerade krävs det att man synar argumenten och affärsmodellen i sömmarna för att inte dras med i gröntvättningstrenden. Till detta kan läggas en rad bolagsaffärer och blockaffärer som erbjuds marknaden efter börsens stängning. Hög aktivitet och lite avtagande styrka i trenden skvallrar ofta om att börsen står högt. Samtidigt fortsätter råvaror att tugga på uppåt och vi ser allt fler företag som justerar sina priser för att kompensera för detta, orosmoln för den som är orolig för inflation. Vidare har makrostatistik som ISM och arbetsstatistik i USA kommit in lägre än förväntningarna vilket skapar lite frågor kring var återhämtningen vi egentligen befinner oss.  Det har gjort att vi ökat andelen defensiva innehav något och tagit in Astra som ett nytt innehav i portföljen.

VI har fått ett par positiva datapunkter från hållbarhetsfokuserade bolag inom byggmaterial. Ett av portföljens största innehav Nibe rapporterade en stark rapport med god organisk tillväxt och kostnadskontroll som håller marginalerna upp. Bolaget pratar om god efterfrågan på värmepumpar i Europa där kunderna till större andel är privatkunder medan de tär mer avvaktande i USA där kunderna till större del är företag. Vidare fick vi en positiv vinstvarning från System Air som ”varnar” för högre omsättning och vinst än analytikernas förväntningar drivet av organisk tillväxt. Däremot har Momentum group, Renewcell och Arise haft en negativ utveckling.

En intressant datapunkt på hållbarhetshorisonten var åtalet mot Shell i vilket de i en domstol i Nederländerna blev ålagda att kapa sina utsläpp av växthusgaser med 45 procent fram till 2030 jämfört med 2019 års nivå. Denna dom börjar redan ses som vägledande för liknande åtal mot andra oljebolag vilket kan sätta en helt unik påtryckning för omställning, kostnadspress för oljebolagen och möjligheter för företag med hållbara lösningar.

Vidare fick vi den slutgiltiga versionen av EUs Taxonomi som jämfört med förra versionen föll väl ut för svenska bolag inom fastigheter, skog och byggrelaterade bolag. Bolag inom förnyelsebar energi, energieffektivitet och omställning till fossilfritillverkning med mera kvarstår med höga andelar taxonomirelaterad omsättning.

Mer om fonden

Carnegie All Cap

En fond för dig som vill investera extra hållbart. Carnegie All Cap är en Svanenmärkt fond, med hårda krav och oberoende granskning utförd av Miljömärkning Sverige AB. En så kallad...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Hållbarhetsintresserade investerare: flera stora händelser
Carnegie All Cap

Hållbarhetsintresserade investerare: flera stora händelser

Under månaden har bolagen levererat rapporter för det första kvartalet som varit minst sagt imponerande. Den höga tillväxten var delvis drivna av lätta jämförelser från året innan och god kostnadskontroll...

Anna Strömberg 5 maj 2021
Hållbarhet – Trender och drivkrafter
Carnegie All Cap

Hållbarhet – Trender och drivkrafter

Hållbarhet har sedan länge varit ett välanvänt uttryck hos såväl bolag och förvaltare som politiker och myndigheter. Världssamfundet har satt klimatfrågan högst upp på agendan genom Parisavtalet och FN:s globala...

Anna Strömberg 21 april 2021
Carnegie All Cap: Investeringar i effektivare resursanvändning, omställning till förnyelsebar energi och gröna bränslen
Carnegie All Cap

Carnegie All Cap: Investeringar i effektivare resursanvändning, omställning till förnyelsebar energi och gröna bränslen

Vi lämnar första kvartalet och ett år av pandemi bakom oss. Fortfarande ramar corona in allt som sker men tonen har ändrats i takt med att vaccinationerna kommit i gång...

Anna Strömberg 6 april 2021