Stäng

Positivt sentiment i början av september

Fastighetsbolagens rapportperiod för Q2 avslutades under den gångna månaden med några sena rapportörer. De bekräftade den positiva bilden från början av rapportsäsongen, med överlag resultat starkare än vi väntat oss.

Under coronapandemin har kassaflödena varit motståndskraftiga, de flesta bolagen har justerat upp fastighetsvärdena och nettouthyrningen har varit stabil och faktiskt positiv, om man aggregerar hela sektorn. Detta är sannolikt mycket bättre än vad någon vågat hoppas på under inledningen av pandemin. I snitt skrev de noterade fastighetsbolagen upp fastighetsvärdena med 0,2 procent i Q2 och ser man till hela första halvåret så var det endast fem av 28 fastighetsbolag som hade negativa värdeförändringar. Hotell och butiker är gemensamma nämnare för de bolag som skrivit ned sina värden. Övriga segment har utvecklats neutralt eller positivt.

Vi har även tittat på konsensusprognoserna för Q3 (SEPREF) för kontorsfastigheter i bästa läge. I det stora hela verkar förändringarna mot Q2 vara små. Prime yield i Stockholm förväntas komma in marginellt lägre än i Q2 medan kontorsmarknadshyrorna förväntas komma ner drygt 2 procent. För Göteborg och Malmö väntas oförändrade yielder men ungefär samma marginella nedställ på hyror som i Stockholm. Givet positiva fastighetsförsäljningar (kontor i Stockholm) den senaste veckan tror vi att utfallet för rapporterade fastighetsvärden faktiskt kommer att bli bättre än indikationen från Q3 förväntningarna ovan.

Mycket lite av de positiva kvartalsrapporterna syns i kurserna för fastighetsbolagen. Under inledningen av september har vi däremot sett ett helt annat intresse för fastighetsbolagen på börsen. Förutom den senaste tidens positiva fastighetstransaktioner har bland annat insiderköp, återupptagna återköpsprogram och utdelningar bidragit positivt.

Fastighetsaktier har under månaden kommit ner ett par procent. Vi ligger kvar med en något större andel än normalt av konjunkturokänsliga svenska hyresrätter, samhällsfastigheter, preferensaktier och D aktier.

Bland våra innehav i portföljen har Selvaag och NP3 gått bäst medan Atrium Ljungberg och Pandox har gått sämst under månaden. Störst positivt bidrag till vår portfölj har positionerna i Heba och Wallenstam givit, medan positionerna i Fabege och Balder har påverkat avkastningen mest negativt.

Vi har inte gjort några större förändringar i portföljen under månaden. Värt att nämna är att vi på marginalen har låtit exponeringen i Heba öka och vi har sålt av lite av vårt innehav i Castellum.

Mer om fonden

Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Positiva tongångar i Båstad
Carnegie Fastighetsfond

Positiva tongångar i Båstad

Vi deltog som vanligt vid kapitalmarknadsdagarna i Båstad i juli, som i år utspelade sig på nätet. Givet coronapandemin var tongångarna från de medverkande fastighetsbolagen förvånansvärt positiva. Atrium Ljungbergs VD...

Jonas Andersson 3 augusti 2020
Fastigheter säljs till högre pris än väntat
Carnegie Fastighetsfond

Fastigheter säljs till högre pris än väntat

Den största nyheten under månaden var att fastighetsaffären mellan SBB (säljare) och Nyfosa (köpare) som tidigare blev avblåst på grund av coronapandemin, nu blev av. Fastigheterna i affären, värderade till...

Jonas Andersson 6 juli 2020
Fastighetsbolagen fortsätter leverera starka kvartalsrapporter
Carnegie Fastighetsfond

Fastighetsbolagen fortsätter leverera starka kvartalsrapporter

De flesta fastighetsbolag rapporterade sina Q1-resultat i april, men en del eftersläntrare levererade resultatet i maj. Bilden var densamma; för fastigheter med handel och hotell var värdeutvecklingen negativ medan för...

Jonas Andersson 3 juni 2020