Stäng
Språk
Meny

Nya sparportföljer: Carnegie Multi och Carnegie Total Plus

Hjälp dina kunder att förverkliga sina drömmar. Carnegie Fonders färdiga sparportföljer är till för långsiktigt sparande: till barnens första egna boende eller till en pension med guldkant och kanske en rejäl 70-årsskiva.

Nu lanserar vi två nya sparportföljer: Carnegie Total Plus och Carnegie Multi. De två nya fonderna startade den 4 mars 2019. Mejla spara@carnegiefonder.se för mer information eller hör av dig till din kontaktperson hos oss så bokar vi ett möte!

Carnegie Total Plus – en spetsigare Total

Carnegie Total Plus är en global blandfond som investerar i 80 procent aktiefonder och 20 procent räntefonder, och har därmed en högre risknivå än Carnegie Totals 60/40-modell. Risknivån ska ligga på nivå 5 av 7.

Carnegie Total Plus investerar huvudsakligen i ett urval av Carnegie Fonders mest framgångsrika aktie- och räntefonder, men också i fonder från övriga Carneo.

Läs mer i fondens produktblad faktablad Hållbarhetsprofil

Carnegie Multi – med alternativa tillgångar

Även Carnegie Multi har ett globalt mandat, och investerar i 40 procent aktiefonder, 30 procent räntefonder och 30 procent alternativa tillgångar, till exempel hedgefonder. Risknivå ska ligga på 4 av 7. Carnegie Multi investerar huvudsakligen i Carnegie Fonders aktie- och räntefonder, men också i övriga Carneo-gruppens fonder.

Carnegie Multi har också möjlighet att investera i fonder som annars är endast tillgängliga för Carnegie Fonders direktkunder, däribland specialfonderna Carnegie Micro Cap och Carnegie High Yield Select.

Läs mer i fondens produktblad och faktablad Hållbarhetsprofil

Aktiv förvaltning – ansvarsfulla investeringar

Samtliga fonder som Carnegie Multi, Carnegie Total och Carnegie Total Plus investerar i är aktivt förvaltade, vilket är en förutsättning för ansvarsfulla investeringar. Samtliga underliggande fonders fondbolag har skrivit under PRI. Läs mer om hur vi arbetar med ansvarsfulla investeringar här.

Allokeringen – så funkar det

Strategisk allokering (långsiktig fördelning)

Strategisk allokering mellan aktie- och räntefonder (samt alternativa tillgångar för Multi) gör att risknivån hålls konstant. Det betyder att exempelvis Carnegie Total Plus hela tiden har allokeringen 80 procent aktiefonder och 20 procent räntefonder.

Räntetillgångar finns med för att bromsa på nedsidan, men också för att bidra till en god riskjusterad avkastning. Samma sak gäller de alternativa tillgångarna i Carnegie Multi.

Taktisk allokering (kortsiktig fördelning)

Den taktiska allokering sker löpande med förändringar inom aktie- och räntedelen, samt inom alternativa tillgångsslag för Multi. Den taktiska allokeringen bestäms av ansvarig förvaltare i samråd med placeringsrådet, på månadsbasis eller vid behov.

Carnegie Multi och Carnegie Total Plus kompletterar Carnegie Total som startade 2016, och förvaltas av samma erfarna placeringsråd med Magnus Gustafsson i spetsen.

”Det känns tryggt att ha ett sådant kunnigt team vid min sida. Nära placeringsrådet finns också förvaltarna av flera fonder som ingår i Carnegie Multi, vilket ger tillgång till bred kunskap och goda investeringsmöjligheter”, säger Magnus Gustafsson.

För egen del lever och investerar Magnus som han lär:

”Jag tänker långsiktigt även i mina privata investeringar. Risknivån för Carnegie Multi är en fyra på den sjugradiga riskskalan, en balanserad risknivå som passar just ett långsiktigt sparande. Jag delar uppsida och nedsida med andelsägarna i och med att en stor del av mitt sparande ligger i Carnegie Multi.”

Översikt

Carnegie Multi 40/30/30 Carnegie Total 60/40 Carnegie Total Plus 80/20
40 % aktier (+/- 5%)
Carnegie Fonder, OPM, CWW
60% Aktier (+/- 5%)
Carnegie Fonder, OPM, CWW
80% Aktier (+/- 5%)
Carnegie Fonder, OPM, CWW
30% Räntor (+/- 10%)
Carnegie Fonder
40% Räntor (+/- 5%)
Carnegie Fonder
20% Räntor (+/- 5%)
Carnegie Fonder
30% Alternativa (+/- 10%)
Nordic Cross, Hedgefonder
Risknivå: svag 4 av 7 Risknivå: stark 4 av 7 Risknivå: 5 av 7

 

Fler artiklar

Investerare blickar framåt
Carnegie Total Plus

Investerare blickar framåt

Aktiemarknaden har uppvisat en imponerande styrka med tanke på rådande omständigheter. Statistiken har varit katastrofal och viktiga indikatorer som industriproduktion och PMI befinner sig fortfarande i en djup kontraktion, skriver...

Magnus Gustafsson 4 juni 2020
Återhämtningen är extrem
Carnegie Multi

Återhämtningen är extrem

Aktiemarknaden har uppvisat en imponerande styrka med tanke på rådande omständigheter. Statistiken har varit katastrofal och viktiga indikatorer som industriproduktion och PMI befinner sig fortfarande i en djup kontraktion, skriver...

Magnus Gustafsson 1 juni 2020
Kallelse till bolagsstämma 2020

Kallelse till bolagsstämma 2020

För andelsägare i Carnegie Fonders Luxemburgbaserade fonder hålls årlig bolagsstämma i Luxemburg den 23 april 2020. För mer information, vänligen läs kallelsen eller kontakta oss via businessupport@carnegiefonder.se. Carnegie Fonder Portfolio...

Kristina Flintull 8 april 2020