Stäng

Primärmarknaden igång när Teekay LNG, Kistefos och Heimstaden Bostad emitterade

Globalt har utvecklingen fortsatt på inslagen bana med rådande pandemi, dämpad konjunkturoro efter viss ljusning i ledande indikatorer och bolag samt individer som alltjämt anpassar sig till en ny verklighet.

Trots att virusets på flera håll blossar upp på nytt kommer dagligen besked om framgångar i vaccinjakten, vilket kombinerat med att rapporterna för Q2 slagit förväntningarna och fortsatta centralbanksstöd driver globala börser mot rekordnivåer. Riskaptiten speglar återigen FOMO/TINA men givet diskrepansen mellan finansmarknader och utvecklingen i realekonomin tåls att fundera en extra gång vad som händer när stödprogrammen framöver successivt ska fasas ut.

Den successiva återhämtning som skett under sommaren, och fortsatt under månaden, har delvis varit ett resultat av materialbrist och primärt träffat bolag med högre kreditbetyg eller high yield-bolag som tydligt gynnats av virusets framfart. Detta har skapat en relativt stor diskrepans mot övrig nordisk high yield där investerare väntat på facit för Q2 innan man varit villig att handla upp obligationerna. När rapporterna släpptes under augusti och majoriteten slog förväntningarna återkom riskviljan och marknaden handlades upp kraftigt. Dock kvarstår frågan vad som händer med marginalerna när permitteringsstöd och uppskjutna arbetsgivaravgifter skall betalas.

”Nyemissionerna har gjorts på nivåer som drivit priserna i sekundärmarknaden och vi har minskat exponeringen mot namn som under sommaren utvecklats väldigt starkt, däribland Volvo och Nokia.”

Under månaden kom primärmarknaden igång när bland annat Teekay LNG, Kistefos och Heimstaden Bostad emitterade. Nyemissionerna har gjorts på nivåer som drivit priserna i sekundärmarknaden och vi har minskat exponeringen mot namn som under sommaren utvecklats väldigt starkt, däribland Volvo och Nokia. Vi har också efter en 2-årig run-off period avyttrat den sista spelexponeringen i fonden efter en stark kursuppgång i Catena Media.

Fonden fortsatte att återhämta sig och steg under månaden med 1,62 procent, vilket för årets nedgång till -3,64 procent.

Föregående år såg vi en mycket god riskaptit och starka fondinflöden trycka ned kreditmarginalerna till rekordlåga nivåer. Coronavirusets framfart skapar stor osäkerhet och även om vi sett viss återhämtning är kreditmarginalerna fortsatt kvar på attraktiva nivåer. Vi vidhåller dock vår konservativa ansats med en balanserad och diversifierad portfölj med fokus på likviditet. Vi fortsätter att fokusera på hållbara bolag vilket vi är övertygade om kommer att bidra till den långsiktiga avkastningen.

Mer om fonden

Corporate Bond 3 SEK

Grafen ovan visar data för Carnegie Corporate Bond 3 (SEK). Carnegie Corporate Bond finns även i andelsklasserna: 3 (NOK), 3 (EUR), 1 (SEK med kvartalsvis utdelning), 1 (EUR) samt 3 (CHF)....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Globala marknader präglats av den okontrollerade smittspridningen
Carnegie Corporate Bond

Globala marknader präglats av den okontrollerade smittspridningen

Trots starka rapporter som presenterats under månaden har globala marknader till stor del präglats av den okontrollerade smittspridningen. Oro för nya nedstängningar som aktualiseras på flera håll skapar viss oro...

Niklas Edman 2 november 2020
Grönt i Bonava och Bulk Infrastructure
Carnegie Corporate Bond

Grönt i Bonava och Bulk Infrastructure

I takt med höstruskets intåg tog återhämtningen på globala finansmarknaderna en paus under andra halvan av september, primärt drivet av nyheter om att virusspridningen ökar på flera håll, tekniska faktorer...

Niklas Edman 2 oktober 2020
Anledning att vara aktiva i sekundärmarknaden
Carnegie Corporate Bond

Anledning att vara aktiva i sekundärmarknaden

Juli präglades till stor del av sommarvärme på kreditmarknaden och risktillgångar steg överlag mot bättre risksentiment, om än i en lugnare takt än tidigare. De senaste månadernas gradvisa förbättring i...

Niklas Edman 4 augusti 2020