Stäng
Språk
Meny

Private Equity-bolag fortsätter leverera god värdeutveckling

I juli avkastade Carnegie Listed Private Equity +4,4 procent och har sedan årsskiftet gått upp +31,6 procent. Bäst utveckling under månaden hade Blackstone, HG Capital och Ares Management följt av Eurazeo och 3i. Det var ännu en månad med stark utveckling för många olika typer av innehav där inga särskilda strategier eller geografier stack ut. Kvartalsrapporterna som kommit in har varit mycket starka. Blackstone, KKR och Apollo rapporterar utdelningsbara vinster i år på dubbla nivån jämfört med föregående års första halvår. AUM och underliggande värden har ökat kraftigt.

Marknaderna kännetecknas av hög aktivitet och en hel del avyttringar till attraktiva prisnivåer. Föregående år såg vi däremot betydligt färre avyttringar då i stället investeringarna övervägde med en del investeringsmöjligheterna till låga prisnivåer. Det blir spännande att se utvecklingen för dessa investeringar under kommande år. Det avgörande för värdeskapandet är dock Private Equity-modellens aktiva utvecklingsarbete med fokus på tillväxt och lönsamhetsförbättringar. Det görs en hels del återköp av egna aktier bland våra innehav. Bland annat Berkshire Hathaway, som leds av kanske världens främste investerare Warren Buffett. Berkshire ligger sedan förra året på en kvartalstakt för återköp på drygt 1 procent av bolaget.

Vi ser positivt på förutsättningarna för Private Equity att leverera en god värdeutveckling framåt. Underliggande portföljbolag utvecklas väl, och finansieringsmöjligheterna är goda till låga räntenivåer. Intresset för att investera i Private Equity är mycket stort och våra fondbolag har fortsatt starka flöden in i nya fonder.

Mer om fonden

Carnegie Listed Private Equity A

Ser möjligheterna i ett unikt tillgångsslag som tidigare varit tillgängligt endast för stora investerare. Tar rygg på några av världens bästa investerare och förvaltare genom noga utvalda private equity-bolag. Tror...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Amerikanska fondbolag i täten
Carnegie Listed Private Equity

Amerikanska fondbolag i täten

Bäst utveckling under augusti hade Compass, Pantheon och Chrysalis. Liksom tidigare ger publicerade rapporter och positiva nyheter utslag i höjda börskurser då marknaden får konkreta besked på god värdeutveckling, skriver...

Tom Berggren 3 september 2021
Digitalisering och tillväxt
Carnegie Listed Private Equity

Digitalisering och tillväxt

I juni avkastade Carnegie Listed Private Equity +4,0 procent och har sedan årsskiftet gått upp +25,6 procent. Bäst utveckling under månaden hade Chrysalis, Ares Management, Apollo och Oakley Capital. De...

Tom Berggren 6 juli 2021
”Vi föredrar bolag med långa och starka track-records”
Carnegie Listed Private Equity

”Vi föredrar bolag med långa och starka track-records”

Bäst utveckling under månaden hade ONEX, Oakley Capital, Investor, 3i Infrastructure och Chrysalis. Dessa innehav är goda exempel på vilka bolag vi väljer bland de cirka 300 börsnoterade private equity-bolagen...

Tom Berggren 4 juni 2021