Stäng

Pump and dump i USA, dump and pump i Ryssland

Den snabba kursrusningen i Gamestop har förnyat intresset för finansmarknaderna. Jag undrar hur många av de som handlat aktien också skulle vilja gå in i butikerna och handla bolagets produkter.

Gamestop, som har bokslut i februari, hade vid senaste årsslutet en nettoskuld på över 600miljoner dollar, motsvarande 112x värdet på det egna kapitalet och 3x marknadsvärdet på bolaget vid den tiden.

Vid senaste kvartalsrapporten var skulden ännu större. Men efter senaste tidens kursrusning framstår skulden som negligerbar jämfört med marknadsvärdet på över 15 miljarder dollar, men vad har hänt sedan oktober?

Möjligen skulle bolaget nu kunna passa på att konvertera sin skuld till aktier, det skulle skuldägarna kunna vinna stort på. Huruvida de nytillkomna aktieägarna också är gagnade av det i längden låter jag vara osagt, det är upp till dem själva att avgöra.

Att kapitalisera på rusande aktiekurser är inte ovanligt på tillväxtmarknader. Ibland kan man få se aktiekurser rusa, tillsynes okontrollerat och svårförklarligt. Att bevisa pump-n-dump är svårt, framförallt i länder där regelverken och övervakningen kanske släpar.

I Ryssland har vi till och med upplevt motsatsen, att någon velat köpa in sig billigt i bolaget och därför spritt rykten som sänker bolagets aktie. I båda fallen bör man som investerare ta sig en funderare på hur bolagets corporate governance-kultur ser ut och hur pass cementerat det är i väggarna.

Vill man ha en ny stor ägare som kan sänka aktiekursen för sina egna syften? Eller en ledning som inte protesterar när aktiekurser går upp så de kan bli av med en skuld de lyckats bygga upp utan någon verksamhet att backa upp skulden med?

Nyligen har Kina annonserat att de avser bygga 120 GW sol- och vindkraft under 2021. Inte otippat har då även aktiekurserna för bolag som tillverkar allt från solpaneler till materialet i dessa paneler stigit kraftigt.

Åtminstone ett av dessa bolag passar på, efter en 200 procent kursrusning på en månad, att omvandla en tyngande skuld till aktier. Bolaget är även beskyllt för diverse överträdelser vad gäller mänskliga rättigheter, även om de aldrig har formellt blivit fällda för det.

”Det gäller att verkligen göra sin analys, nedifrån och upp, utifrån och in, från höger till vänster, och inte stirra sig blind på en skenande kursgraf.”

Så, där har vi ett bolag som verkar i en het och spännande framtidssektor, ingredienser till solpaneler, vars aktiekurs har nått drömnivåer, men där man får undra över ledningens affärsetik, och det sociala ansvarstagandet.

Det gäller i sådana lägen att verkligen göra sin analys, nedifrån och upp, utifrån och in, från höger till vänster, och inte stirra sig blind på en skenande kursgraf och teknisk analys.

Den kinesiska staten och dess målsättningar har stort inflytande även på privata bolag i Kina. Landet har annonserat att de avser vara klimatneutrala per 2060 med olika delmål fram till dess.

Inte oväntat har då ESG också börjat segla upp på många kinesiska bolags agendor, med varierande kvalitet på presentationsmaterialet.

Den som vill investera hållbart i Kina behöver därför inte gå över ån för att hämta vatten, eller kompromissa på vissa fundamentala faktorer vad gäller mänskliga rättigheter och affärsetik.

Efter att ha läst ett antal årsrapporter och hållbarhetsrapporter kan jag konstatera att det finns några teman som går igen, och det kan sammanfattas med att deras målsättning med hållbarhetsarbetet är att likt en pusselbit foga in sig i statens målsättningar genom att bidra till ett harmoniskt samhälle och glada arbetare.

Känner du också historiens vingslag fläkta lite grann? Att jaga kortsiktiga kursrusare är sällan ett långsiktigt recept till framgång. Då brukar det vara mer framgångsrikt i längden att söka bolag med befintliga kassaflödens om kan användas till både utdelningar och återinvesteringar i verksamheten.

För minska risken att dessa kassaflöden abrupt försvinner bör man också göra en djupdykning i verksamhetens strategier kring hantering av olika intressenter runt bolaget, deras affärsetik, och inte minst klimatrisker som bolaget kan utsättas för och hur man hanterar det.

Kan man lätt läsa sig till allt det här från någon annan måste man genast ställa sig frågan vem som tjänar på att det har blivit publicerat och fått stor spridning. Jag kan vara säker på är att när jag läser någon annans analys, är jag inte först på bollen.

Jag undrar när vi får veta vem som tjänade allra mest på Gamestop.

Till dess fortsätter jag och mina kollegor att nöja oss med bolag vi anser vara undervärderade, både ur ett finansiellt- och ett kvalitativt perspektiv, baserat på våra egna analyskriterier och högt ställda förväntningar.

Fler artiklar

The Green Bond Standard & Taxonomin utifrån ett kreditperspektiv

The Green Bond Standard & Taxonomin utifrån ett kreditperspektiv

 

Mona Stenmark, Mikael Engvall 18 februari 2021
Taktisk allokering H1 2021

Taktisk allokering H1 2021

”Vilka tillgångsslag kommer utvecklas bäst under året? Vilken avkastning kan man förvänta sig? Ok, det finns potential för en god avkastning? Men det finns alltid risker. Vilka ”svarta svanar” kan...

Magnus Gustafsson 15 februari 2021
Håll koll på 2021 med Simon Blecher och John Strömgren

Håll koll på 2021 med Simon Blecher och John Strömgren

2020 blev på många sätt exceptionellt, och vem vet, kanske 2021 blir ännu värre. Eller inte. Ingen vet, det är därför vi investerar långsiktigt. Men det finns några fenomen och...

Carnegie Fonder 9 februari 2021