Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Private Equity

Rabatter och återköp av egna aktier

Mars blev en turbulent månad med kollaps av amerikanska Silicon Valley Bank och Signature Bank, samt övertagande av schweiziska Credit Suisse. De kraftiga räntehöjningarna från centralbanker kan få dramatiska konsekvenser då marknadsvärdet av obligationstillgångar faller. Marknadsoron tyngde aktiemarknaden, samtidigt som lägre ränteförväntningar framåt mildrade nedgången.

Carnegie Listed Private Equity noterade en minusmånad, men ligger på plus för året. Bankproblemen har minimal direkt påverkan på fonden utöver sentimentet på aktiemarknaden. Silicon Valley Bank har finansierat unga tillväxtbolag, venture capital, med lån. Fonden har mycket lite exponering mot venture, och underliggande portföljbolag har fått ägarkapital, inte lån, från de få av våra innehav som investerar i venture. Desto allvarligare har konsekvenserna varit för investerare i banksektorn vilket inte är en typisk sektor för våra innehav att investera i. Banker har på senare år spelat en allt mindre roll för private equity-bolagens finansiering då i stället kreditfonder tagit över en stor del av utlåningen. Här finns en del av våra innehav representerade med aktiva kreditfonder på marknaden och man ser goda möjligheter till lönsamhet. Till exempel Apollo är aktiv, även i Sverige med den uppmärksammade utlåningen till SAS. Apollos Vd Jim Zelter sa nyligen att det är en ”Golden Era for Private Credit” och menade att marknadsförutsättningar är de bästa på 17-18 år.

Under månaden har flera innehavsbesök genomförts. Våra innehav uttrycker tillförsikt över utvecklingen i underliggande portföljbolag och förutsättningar för värdeskapande framåt. Samtidigt är man förvånad över hur aktiemarknaden handlat ned aktierna, men stora rabatter som följd när man ser till aktievärderingarna i förhållande till underliggande värde. Detta har lett till nya återköpsprogram av egna aktier. Även om det finns goda möjligheter för finansiering av åtminstone mindre och mellanstora företagsförvärv så sker de förstår till högre räntenivåer än tidigare och till lägre värderingar. Det avgörande för värdeskapande är de aktiva ägarinsatserna och om man lyckas åstadkomma rejäla ökningar av omsättning och vinster vilket våra innehav räknar med att kunna leverera.

Författare

Tom Berggren

På Carnegie Fonder sedan 2021 och i branschen sedan 1988. Förvaltar Carnegie Listed Private Equity.