Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Multi, Carnegie Total

”Råder ett starkt positivt tolkningsföreträde”

Aktiemarknaden fortsätter att stiga och det råder ett starkt positivt tolkningsföreträde bland investerare. Det har varit ett gyllene första halvår för de investerare som haft en hög exponering mot amerikanska teknikbolag.

Bolag som Nvidia (+190 %) och Advanced Micro Devices (+76 %) har haft en fantastisk utveckling under året och som dessutom gynnats av en stark dollar. Första börshalvåret har varit betydligt starkare än vad många hade förväntat sig. Positiva inflationsutfall har bidragit till investerarnas optimism. Även en hype kring AI har eldat på börsen ytterligare. Nasdaq som är ett tekniktungt index har stigit med över 30 procent i år. Att amerikansk ekonomi och arbetsmarknad dessutom visar motståndskraft är naturligtvis positivt.

Är recessionen försenad eller kanske till och med inställd? Förväntansbilden i början av året var att den amerikanska ekonomin skulle gå in i recession i slutet på det här året eller i början av nästa, vilket har varit mer eller mindre konsensus på marknaden. Nu verkar förväntningarna snarare luta åt att detta scenario skjuts framåt i tid. Det finns även optimister som menar att vi kan undvika en recession helt och hållet. Troligtvis har effekterna från Federal Reserves strama penningpolitik inte slagit igenom fullt ut än.

Om historiska mönster upprepar sig så signalerar den inverterade avkastningskurvan tydligt att en recession är i antågande. Marknaden fokuserar vanligtvis på ett fåtal faktorer åt gången och troligtvis ligger den största osäkerheten just nu i hur pass länge centralbankerna kommer att låta styrräntorna ligga kvar på höga nivåer. Risken är naturligtvis att inflationen inte faller tillräckligt mycket och tillräckligt snabbt, och det höga ränteläget därmed skapar en kraftig inbromsning i ekonomin.

Kronan är ovälkommet svag och förvärrar inflationen. Analytikerna hade förväntat sig en oförändrad inflationstakt. Enligt Jerome Powell är inflationstrycket fortsatt högt och att det är en lång väg kvar för att komma ner till 2 procent i inflation.

De svaga konjunkturutsikterna gör att vi är mer selektiva i våra investeringar, även om räntesänkningar, eller förhoppningar därom, kan skapa ett mer positivt klimat till och från under resten av året.

Författare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. På Carnegie Fonder sedan 2014 och i branschen sedan 1996. Förvaltar Carnegie Total, Carnegie SPAR Global & Carnegie SPAR Balanserad.