Stäng
Språk
Meny

Räntan, råvarorna och valutan…

De asiatiska marknaderna utvecklades svagt i december. Carnegie Asia sjönk i värde med 1,4 procent, uttryckt i kronor.

Globala marknader var generellt svaga under månaden och det var inte så mycket bolagsspecifik information som drev börsen. Istället var det tre makrofaktorer som påverkade utvecklingen.

  • Amerikanska räntor
    Fed inledde en normalisering av räntenivåerna i USA. Detta kan komma att få stor inverkan både på riskpremien för aktier, kapitalflöden från Asien och på värdet för dollarn. I december föll dollarn i värde med nära 3 procent mot kronan, vilket inverkade negativt på fondens utveckling.
  • Råvarupriserna
    Att amerikansk ekonomi växer med 3 procent kommer inte vara tillräckligt för att råvarorna och oljan ska stiga i pris. En övervägande del av amerikansk BNP utgörs av tjänstesektorn. När nu Kina vill ändra sin tillväxtmodell i samma riktning får det större effekt på marginalen för efterfrågan av råvaror. Opecs ambition att återta världsherraväldet över oljan innebär också att man kommer att öka produktionen, med fallande pris som följd. Oljepriset föll i december till under 40 dollar, för första gången sedan 2004. De flesta länderna i Asien gynnas av lägre olje- och råvarupriser. Indien är den enskilt största vinnaren på ett lågt oljepris.
  • Kinas valuta
    Kinas valuta har på nytt inlett en period av svagare utveckling. Avsikten är att minska valutans beroende av dollarn och istället värdera valutan mot en korg av valutor som är mer diversifierad. Detta kan komma att få effekter på andra valutor i Asien.

Under månaden minskade Carnegie Asia exponeringen mot kinesiska banker genom försäljning av China Construction Bank och ICBC. Även innehavet i China Overseas Land reducerades. I Taiwan såldes innehavet i Hon Hai. Vi investerade istället i Cathay Financial Holding. Nyinvestering gjordes i Alibaba och i JD.com, båda verksamma inom sociala medier och internethandel i Kina. Fonden avyttrade innehavet i Bank Rakyat i Indonesien och ökade istället investeringen i Airports of Thailand.

Mer om fonden

Carnegie Asia

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ännu en perfekt storm i Asien
Carnegie Asia

Ännu en perfekt storm i Asien

Asien som helhet utvecklades sidledes under månaden. Initialt innebar förhoppningar om att Kina och USA skulle återuppta samtal om handelskonflikten att börsen i Kina och Hong Kong fick en positiv...

Gunnar Påhlson 8 augusti 2019
Tillväxten finns i Asien!

Tillväxten finns i Asien!

De asiatiska marknaderna utvecklades fortsatt starkt i juli och flera av Carnegie Asias bolag rapporterade mycket goda resultat, vilket resulterade i en positiv utveckling för fonden som steg i värde...

Gunnar Påhlson 3 augusti 2016
Fokus på Sydostasiens medelklass

Fokus på Sydostasiens medelklass

Carnegie Asia firade två år vid halvårsskiftet och har sedan starten stigit 27 procent. Förvaltaren Gunnar Påhlson förklarar hur Asien gått stärkt ur 2016 års turbulens och vad som skapar...

Gunnar Påhlson 27 juli 2016