Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Multi, Carnegie Total

”Rapporter har eldat på börsen”

Rapportperioden har överraskat positivt med väldigt starka företagsrapporter vilket eldat på börsen ytterligare under april. Även förväntningar om lägre inflation och kommande räntesänkningar, reflekterar investerarnas syn och marknadsoptimism.

Riksbanken höjde som väntat styrräntan med 50 punkter under månaden. De kommunicerade även ett lägre tempo i räntehöjningarna framgent. Den amerikanska centralbanken kommer troligtvis att höja räntan en sista gång i början av maj för att sedan ta en paus. Marknaden förväntar sig att Fed redan till hösten kommer att börja sänka räntan, vilket inte verkar speciellt sannolikt. Vanligtvis brukar det dröja åtminstone 5-6 månader efter sista höjningen tills att de börjar sänka räntan. Om det skulle ske redan till hösten har vi troligtvis fått en rejäl inbromsning i ekonomin och kraftigt stigande arbetslöshet, vilket i så fall föranlett Fed att början sänka räntan.

Den amerikanska kärninflationen mätt som PCE, vilket är Federal Reserves främsta mått, låg på 4,6 procent i mars. Det var något högre än marknadens förväntningar som låg på 4,5 procent. Den europeiska kärninflationen minskade till 5,6 procent, jämfört med 5,7 procent i mars. Inflationstoppen har passerats och därmed har behoven av hårda åtstramningar från världens centralbanker avtagit.

I USA steg ISM:s industriindex till 47,1 i april, men är fortfarande på en väldigt låg nivå. I Sverige var industri-PMI oförändrad på 45,5 i april jämfört med månaden innan. Euroområdets inköpschefsindex för industrin bromsade in till 45,8 i april, jämfört med 47,3 föregående månad. Det är den lägsta indexnivån sedan maj 2020. Även i Kina sjönk industri-PMI från 51,9 till 49,2 och är därmed strax under 50-nivån som indikerar försvagning i ekonomin.

Börsen handlas som att recessionsrisken inte lägre existerar, vilket betyder att det finns utrymme för besvikelser. De svaga konjunkturutsikterna gör att vi är lite mer selektiva i våra investeringar, även om räntesänkningar, eller förhoppningar därom, kan skapa ett mer positivt klimat till och från under resten av året.

Författare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. På Carnegie Fonder sedan 2014 och i branschen sedan 1996. Förvaltar Carnegie Total, Carnegie SPAR Global & Carnegie SPAR Balanserad.