Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Micro Cap

Rapportöverraskningar i oktober

Oktober präglades som brukligt är av börsbolagens kvartalsrapporter. För både börsen generellt samt för fonden specifikt slog rapporterna förväntningarna. Även om börsen i oktober inte var på sitt bästa humör är det ändå i långa loppet viktigt och glädjande att bolagen presterar bra.

I kategorin bolag som länge levererat väldigt bra och gjorde så igen i det tredje kvartalet bör AQ Group och TF Bank nämnas. Kontraktstillverkaren AQ Group har under det senaste året levererat en väldigt fin organisk tillväxt samtidigt som lönsamheten blir allt bättre. Vi tror på en fortsatt god utveckling och värderingen är attraktiv. TF Bank levererade en synnerligen stark rapport, vinsten växer rejält och slog förväntningarna med råge. Värderingen om ungefär 7 gånger vinsten är attraktiv, särskilt med tanke på hur snabbt vinsten växer.

Ett par av innehaven som haft det lite tungt under året kom med glädjande kvartalsrapporter som visade på en klar ljusning. Kjell Group (Kjell & Company) levererade ett tredje kvartal som var sensationellt. Omsättning, lönsamhet och kassaflöde var väsentligt bättre än väntat. Vi gillar Kjell, men bolaget har haft motvind senaste året drivet av externa faktorer. Ingen av dessa faktorer har väl egentligen förbättrats i Q3, därför är det glädjande att se att bolaget på egen kraft vänt utvecklingen. Lite samma sak ser vi i IT-konsulten Knowit som har en tuff marknad men med hårt jobb och kostnadsfokus ändå lyckas leverera en god lönsamhet. Bra jobbat.

Bulten levererade efter en tids väldigt fin utveckling ett andra kvartal som karaktäriserades av stark tillväxt men svag lönsamhet. Det tredje kvartalet blev på samma tema. Den lönsamhetsförbättring som utlovades efter det andra kvartalet är något försenad, men den kommer. Bulten åtnjuter en väldigt stark efterfrågesituation och växer kraftigt. Det har inneburit vissa flaskhalsproblem. Som underleverantör är det en dödssynd att inte leverera, då får Bulten istället ta dyra fraktkostnader eftersom man inte haft produktionskapacitet där kunderna har funnits. Åtgärder har satts in. När lönsamheten normaliseras är värderingen mycket attraktiv.

Författare

Viktor Henriksson

Civilekonom. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och på Carnegie Fonder sedan 2005. Förvaltar Carnegie Micro Cap.