Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Sverigefond

Rapportsäsong som infriade förväntningarna

Givet stora rörelser på vissa rapporter skulle man kunna tolka den som dramatisk, men sammantaget så var rapporterna överlag stabila och det breda SAX index var i juli nära oförändrat (marginellt ned) medan storbolagsindex OMX tappade cirka 2,5 procent.

Efter att huvuddelen av de svenska börsbolagen lämnat sina rapporter för andra kvartalet kan vi bland annat konstatera att bankerna slog analytikernas estimat, om än mindre än vid tidigare kvartal senaste året. Bankerna handlas på historiskt låga multiplar relativt marknaden och avgörande för om detta är rätt blir framför allt hur konjunktur, inflation och Riksbankens styrränta utvecklas. Vår bedömning är att marknaden värderar bankerna lite för styvmoderligt.

Verkstadsbolagen, en annan viktig sektor på Stockholmsbörsen, rapporterade också resultat som var något bättre än marknadens förväntan trots signaler om en konjunkturavmattning. Omsättning och vinster stöddes av tidigare genomförda prishöjningar, stabila volymer och förbättrade försörjningskedjor, vilket föranledde upprevideringar på 3-4 procent för sektorn på helåret. Fortfarande har de flesta bolag också goda orderböcker, vilket ger företagsledningarna bättre möjligheter att hantera en konjunkturavmattning.

En sektor som stack ut under juli var fastighet och bygg som gick starkt uppåt, och detta utan att räntor rörde sig markant. I Sverigefonden så utmärkte sig NCC med en stabil rapport med fina marginaler inom byggrörelsen och stark orderingång. Att reaktionen i marknaden blev så positiv tror vi dock var minst lika mycket en oro för dåliga nyheter som att rapporten slog förväntningarna. Vi har talat om NCC flera gånger att vi ansett marknaden missbedömt stabiliteten i bolaget som har solid orderstock, betydande exponering mot infrastruktur och offentligt byggande, ingen bostadsutveckling och en liten skuld samtidigt som man har utvecklat kommersiella fastigheter till ett värde av 8-9 miljarder. Därmed ger NCC diversifiering i ett läge med konjunkturnedgång som kan slå mot cykliska bolag, där högt värderade aktier samt skuldsatta bolag riskerar få stryk av det högre ränteläget.

Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Författare

Mattias Sjödin

I branschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2021. Medförvaltare Carnegie Sverigefond.