Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Sverigefond

Rapportsäsong som överträffar förväntningarna

April månad kännetecknades av fortsatta prisfall inom råvaror, till exempel föll pappersmassa ungefär 10 procent, järnmalm närmare 20 procent och koppar 5 procent under månaden. Dessutom började marknadsräntor falla tillbaka något och svallfrågorna från bankkrisen i USA dämpades väsentligt, och JP Morgan förvärvade First Republic. Men framför allt så överraskade rapporterna för första kvartalet generellt positivt med vinstnivåer väsentligt högre än samma period förra året. Förbättrade försörjningskedjor möjliggjorde högre leveranser, samtidigt som effekter av tidigare prishöjningar och reducerad kostnadsinflation gav ytterligare stöd till bolagens hävstång och därmed marginaler.

Volvo, ett av fondens största innehav, föregick det starka första kvartalet genom att vinstvarna positivt. Bolagets rörelseresultat landade 46 procent högre än analytikerna räknat med och nådde hela 18 miljarder med en för Volvo historiskt hög marginal på 14.2 procent. Volvo är verksamt på en cyklisk marknad, så man kan inte extrapolera denna lönsamhet, men bolagets orderbok är fortsatt god och bolagets finanschef flaggade för att man inte såg kvartalets lönsamhet som extraordinär. Vår slutsats är att Volvo det senaste decenniet blivit marknadsledande med industrins bästa marginaler.

Det är inte ofta man ser Atlas Copco röra sig mer än 10 procent på en rapport, men så skedde efter rapporten för första kvartalet när bolaget slog till med en riktig kanonrapport. Marknaden hade oroat sig för såväl försäljning som order inom vakuumteknik, vilket hållit tillbaka förväntansbilden. Det segmentet var förvisso pressat men mindre än marknaden hade trott och därutöver så levererade kompressorteknik order, försäljning och marginaler som var långt över förväntan.

Telia vill vi nämna för det är ett bolag vars aktie pressats mycket av små möjligheter till prishöjningar samtidigt som energikostnader och räntor (påverkar även kostnad för fakturabelåning) pressat kassaflödet. Nu tecknade bolaget en avsiktsförklaring att sälja den danska lågmarginalverksamheten till väsentligt högre multipel än bolaget själv värderas, levererade en stabil kvartalsrapport med bibehållna utsikter och man hade omförhandlat avtal för fakturabelåning. Aktien belönades rättmätigt för detta.

Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Författare

Mattias Sjödin

I branschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2021. Medförvaltare Carnegie Sverigefond.