Stäng
Språk
Meny

Rea på defensiva bolag

Globala aktier hade återigen en bra månad och avslutar årets första halva med ett imponerande facit. Fortsatt generös penningpolitik och ökad vaccinationstakt bidrog till optimismen. Den stora drivkraften till börsuppgången är dock inte positiva nyheter utan det faktum att räntebärande investeringar fortsätter att handlas till extremt dyra nivåer och aktier ser fortsatt billiga ut i ett relativt perspektiv.

Bäst avkastande sektorer i portföljen var hälsovård och teknik. Inom hälsovård drevs resultatet av läkemedelsbolag vars produkter och tjänster har tagits mindre i bruk under pandemin men som nu väntas öka i samband med att allt fler blir vaccinerade. Inom teknik såg vi skillnader mellan mjukvaru- vs hårdvarudrivna bolag, där de förstnämnda uppvisade bättre utveckling. Bäst avkastande bolag var Roche (+10,4%), Apple (+9,9%) och Novo Nordisk (+8,9%). Det är svårt att identifiera några bolagsspecifika nyheter som förklarar större delen av utvecklingen. Roche och Novo Nordisk presenterade positiva resultat från några tidiga studier och Apple köper tillbaka aktier i rekordmängder men i huvudsak var det ökade förväntningar om starka resultatsiffror kommande kvartal som drev aktierna.

”Vi ser idag stora möjligheter bland bolag som investerare i viss mån har förbisett, kanske på grund av att de upplevs som tråkiga.”

De senaste 12 månaderna har levererat en extremt stark börsutveckling men det är viktigt att notera att uppgången varit väldigt skild mellan olika sektorer. Tillväxtbolag och konjunkturkänsliga bolag med högst kortsiktig vinsttillväxt har varit vinnare. Mer defensiva bolag vars resultat inte påverkades av covid-19 har haft en betydligt blygsammare utveckling under perioden. Vi ser idag stora möjligheter bland bolag som investerare i viss mån har förbisett, kanske på grund av att de upplevs som tråkiga. Många av dessa bolag växer dessutom bättre strukturellt över längre tid än de flesta av de mer konjunkturkänsliga bolagen. Vi tittar idag på ett antal nya billiga bolag och utvärderar om vi ska ytterligare öka exponeringen mot defensiva bolag inom medicin, teknik och konsumentvaror. Vår övertygelse är att dessa bolag inte bara bidrar med lägre risk utan även högre långsiktig avkastning och att de utgör en optimal grundsten i långsiktiga portföljer.

 

 

 

 

 

 

 

Mer om fonden

Fler artiklar

Den nya tidens värdebolag
Carnegie Global Quality Companies

Den nya tidens värdebolag

Efter en stark inledande vecka nollavkastade globala aktieindex under månaden. Samtidigt stärktes kronan mot de flesta andra valutor och i SEK sjönk globalindex -0,5 procent. Osäkerhet kring konjunktur, inflation och...

Emanuel Furubo 3 juni 2021
Bäst avkastande sektorer: kommunikationstjänster och finansbolag
Carnegie Global Quality Companies

Bäst avkastande sektorer: kommunikationstjänster och finansbolag

Carnegie Global Quality Companies avkastade -0,1 procent under månaden och har därmed gått upp 8,7 procent hittills i år. Bäst avkastande sektorer i april var kommunikationstjänster och finansbolag. Bäst avkastande...

Simon Reinius 10 maj 2021
Nya innehav: Assa Abloy, Vestas Wind Systems och TSMC
Carnegie Global Quality Companies

Nya innehav: Assa Abloy, Vestas Wind Systems och TSMC

Fonden avkastade 8,3 procent under månaden och har därmed gått upp 8,8 procent hittills i år. Bäst avkastande sektorer var finansbolag samt stabila konsumentvaror, som båda hade en genomsnittlig avkastning...

Simon Reinius, Emanuel Furubo 7 april 2021