Stäng
Språk
Meny

Rejäl vinstökning i mexikanska Qualitas

Carnegie Global steg med 2,7 procent under januari, varav valutaeffekter bidrog med ungefär 2,2 procent. Flera av våra portföljbolag rapporterade för helåret 2019 i januari och det var mestadels goda nyheter.

Mikael Tarnawski-Berlin förvaltar Carnegie Global.

KKR fortsätter utvecklas starkt. Förvaltat kapital ökade med 8 procent och substansvärdet per aktie var upp 24 procent. Trots att aktien steg med över 50 procent 2019 värderas investmentbolaget till under 5 gånger vinsten om man justerar för övervärdena i balansräkningen.

Qualitas hade också ett bra år. Bilförsäkringsmarknaden i Mexiko växte och med den Qualitas. De förbättrade dessutom lönsamheten i försäkringsbenet vilket ledde till en rejäl vinstökning. Resultaten speglades i aktiekursen; Qualitas var upp 95 procent under 2019.

Franklin Covey ökade återkommande intäkter med 22 procent och uppskattar att de kommer att generera $25–30 miljoner i kassaflöde under 2020. Det betyder att konsultbolaget inte bara växer avsevärt snabbare än marknaden, det är dessutom billigare.

HCA Healthcare växte på i lite snabbare takt än föregående år. Omsättningen ökade med 10 procent och det fria kassaflödet per aktie med 8 procent. Av de 3 miljarder dollar som bolaget tjänade under året spenderades hälften på utdelning och aktieåterköp. Resten användes för att förvärva Mission Health, ett av de större vårdföretagen i North Carolina.

ADS var den enda besvikelsen bland rapporterna. Efter att ha renodlat bolaget mot private label kreditkort har bolaget haft lite motvind i omställningen från det krympande offline-segmentet mot det attraktivare online-segmentet. Under 2019 var omsättningen oförändrad men kostnaderna och kreditförlusterna ökade vilket ledde till en 35-procentig minskning av vinsten per aktie. Att man bytte ut Melisa Miller som VD efter bara fem månader spädde även på osäkerheten kring bolaget, som utvecklats dåligt under året.

Ett finansbolag som däremot utvecklats bättre är Credit Acceptance Corp. Vinsten per aktie steg med 18% under året.

Mer om fonden

Global A

Carnegie Global är en aktivt förvaltad aktiefond för dig som vill spara långsiktigt i några av världens bästa bolag. Målet med Carnegie Global är att den ska fungera som bas...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Inditex och Mastercard – Investeringar i långsiktiga vinnare
Carnegie Global

Inditex och Mastercard – Investeringar i långsiktiga vinnare

Vi har investerat i Inditex, bolaget bakom klädkedjan Zara. Detta är min första investering i detaljhandel på väldigt lång tid. Jag tror att de flesta detaljhandlare kommer få det väldigt...

Mikael Tarnawski-Berlin 3 juni 2020
Två nya innehav
Carnegie Global

Två nya innehav

April blev Carnegie Globals bästa månad någonsin med en uppgång på 14,7 procent. Det rekordet underlättades såklart av att föregående månad var fondens sämsta månad någonsin. De största bidragsgivarna var...

Mikael Tarnawski-Berlin 7 maj 2020
Unikt köpläge gav sju nya innehav
Carnegie Global

Unikt köpläge gav sju nya innehav

Det har slagits flera tråkiga rekord sedan den 19 februari. Vi har haft det snabbaste börsfallet någonsin i USA; S&P 500 föll 34 procent på 33 dagar. USA har slagit...

Mikael Tarnawski-Berlin 3 april 2020