Stäng

Rejäl vinstökning i mexikanska Qualitas

Carnegie Global steg med 2,7 procent under januari, varav valutaeffekter bidrog med ungefär 2,2 procent. Flera av våra portföljbolag rapporterade för helåret 2019 i januari och det var mestadels goda nyheter.

Mikael Tarnawski-Berlin förvaltar Carnegie Global.

KKR fortsätter utvecklas starkt. Förvaltat kapital ökade med 8 procent och substansvärdet per aktie var upp 24 procent. Trots att aktien steg med över 50 procent 2019 värderas investmentbolaget till under 5 gånger vinsten om man justerar för övervärdena i balansräkningen.

Qualitas hade också ett bra år. Bilförsäkringsmarknaden i Mexiko växte och med den Qualitas. De förbättrade dessutom lönsamheten i försäkringsbenet vilket ledde till en rejäl vinstökning. Resultaten speglades i aktiekursen; Qualitas var upp 95 procent under 2019.

Franklin Covey ökade återkommande intäkter med 22 procent och uppskattar att de kommer att generera $25–30 miljoner i kassaflöde under 2020. Det betyder att konsultbolaget inte bara växer avsevärt snabbare än marknaden, det är dessutom billigare.

HCA Healthcare växte på i lite snabbare takt än föregående år. Omsättningen ökade med 10 procent och det fria kassaflödet per aktie med 8 procent. Av de 3 miljarder dollar som bolaget tjänade under året spenderades hälften på utdelning och aktieåterköp. Resten användes för att förvärva Mission Health, ett av de större vårdföretagen i North Carolina.

ADS var den enda besvikelsen bland rapporterna. Efter att ha renodlat bolaget mot private label kreditkort har bolaget haft lite motvind i omställningen från det krympande offline-segmentet mot det attraktivare online-segmentet. Under 2019 var omsättningen oförändrad men kostnaderna och kreditförlusterna ökade vilket ledde till en 35-procentig minskning av vinsten per aktie. Att man bytte ut Melisa Miller som VD efter bara fem månader spädde även på osäkerheten kring bolaget, som utvecklats dåligt under året.

Ett finansbolag som däremot utvecklats bättre är Credit Acceptance Corp. Vinsten per aktie steg med 18% under året.

Mer om fonden

Global A

Carnegie Global är en aktivt förvaltad aktiefond för dig som vill spara långsiktigt i några av världens bästa bolag. Målet med Carnegie Global är att den ska fungera som bas...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ny investering
Carnegie Global

Ny investering

Carnegie Global steg 0,2 procent under månaden. Valutaeffekterna var positiva och adderade 3,0 procent. De största vinnarna var Unilever, Paychex och Ryman Healthcare och de största förlorarna var Franklin Covey,...

Mikael Tarnawski-Berlin 5 oktober 2020
Är det rimligt?
Carnegie Global

Är det rimligt?

Augusti blev en bra månad för Carnegie Global. Fonden steg med 7,4 procent. Valutaeffekterna var negativa och utan dem skulle fonden ha stigit 8,4 procent. De största positiva bidragarna var...

Mikael Tarnawski-Berlin 3 september 2020
Valutakursförändringar bör inte oroa en långsiktig sparare
Carnegie Global

Valutakursförändringar bör inte oroa en långsiktig sparare

Under juli månad sjönk fonden med 1,9 procent. Det som utmärkte juli var att den svenska kronan förstärktes i förhållande till den amerikanska dollarn. Under månaden kostade valutakursförändringar 4,9 procent....

Mikael Tarnawski-Berlin 6 augusti 2020