Stäng
Språk
Meny

Rekorddiamant lyft för Lucara

Allt mer tyder på att Egypten står inför en ekonomisk vändning. Även för afrikanska bolag generellt finns goda förutsättningar.

Den sydafrikanska marknaden föll i september främst till följd av att räntekänsliga aktier föll. Banksektorn drabbades extra hårt, vilket påverkade fonden. Även den sydafrikanska randen har försvagats gentemot kronan vilket påverkat utvecklingen negativt. Den sydafrikanska centralbanken lämnade räntan oförändrad vilket överraskade många aktörer som väntat sig en räntesänkning till följd av den fallande inflationen.

KPMG har hamnat i onåd då det stått klart att bolaget har utfört ett antal uppdrag för statens räkning av tveksam karaktär och som underminerar statliga institutioners integritet samt varit medhjälpare i vad som anses vara korrupta affärer mellan statliga representanter och en affärsfamilj. Ledningen för KPMG i Sydafrika har avsatts och en ursäkt för agerandet har utfärdats från KPMG international, men sydafrikanerna är generellt inte nöjda. Den offentliga debatten präglas av osäkerhet inför nytt ledarskap framöver och skapar oro på de finansiella marknaderna.

Den kenyanska marknaden föll kraftigt efter högsta domstolens utslag att presidenvalet i augusti var ogiltigt. Ett nytt valdatum har satts till slutet av oktober och fram till dess kommer osäkerheten att bestå. Oro finns att staten inte kommer att betala sina räkningar i tid till följd av det senarelagda valet vilket skulle kunna få stora konsekvenser i framförallt banksektorn.

Den egyptiska marknaden var stark under månaden och särskilt positiv var utvecklingen i konsumentrelaterade bolag och fastighetsbolag. Några börjar ana löneökningar för privatanställda i januari samtidigt som inflationen ser ut att kunna börja mattas av. Det skulle innebära att de hårt ansatta konsumenterna i landet nu har gått igenom det värsta av de sista årens kraftiga reallönesänkning.

Lucara Diamond fick till slut sin diamant Lesedi La Rona såld, för 53 miljoner dollar, vilket kommer vara positivt för bolagets kassaposition framöver.

Flera makroekonomiska faktorer signalerar något bättre förutsättningar för bolagen i Afrika framöver. Fortsätter omvärldsklimatet att vara godartat finns det anledning att tro att de positiva signalerna från de afrikanska marknaderna kan bestå ett tag.

 

Fler artiklar

Nytt diamantfynd för Lucara

Nytt diamantfynd för Lucara

Carnegie Afrikafond backade 1,8 procent i februari och är upp 8,2 procent under årets två första månader. Den sydafrikanska marknaden var stark i lokala termer men en försvagad valuta gentemot...

Karin Fries 4 mars 2019
Diamantfynd säkrar Lucaras utdelning

Diamantfynd säkrar Lucaras utdelning

Den sydafrikanska randen återhämtade sig med råge i januari efter decemberfallet. Valutan stärktes med hela 10 procent gentemot kronan vilket resulterade i att den sydafrikanska marknaden var Afrikas starkaste räknat...

Karin Fries 4 februari 2019
Naspers gör indisk miljardinvestering

Naspers gör indisk miljardinvestering

De afrikanska aktie- och valutamarknaderna har inte undgått den globala oron i december. Efter en förhållandevis stark november var det många som försökte minska sin riskexponering på de flesta marknader...

Karin Fries 2 januari 2019