Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Indienfond

Rekordhög BNP-tillväxt i Indien

Indiens ekonomi fortsätter att expandera med stormsteg. BNP ökade med hela 8,4 procent för tredje kvartalet. Detta ligger långt över förväntad nivå. Tillväxten drivs framförallt av investeringar, såväl statliga satsningar på infrastruktur som privata bolags investeringar i produktionskapacitet. Regeringen har tidigarelagt en del investeringar i projekt för att stärka sysselsättningen innan valet som går av stapeln i april.

Ett annat viktigt bidrag är utländska direktinvesteringar, FDI, som ökar kontinuerligt i takt med att många globala företag söker diversifiering från beroendet av Kina. Direktinvesteringarna minskar nu i Kina men ökar i Indien.

Nya innehav i fonden denna månad är Tata Motors och Power Grid Corporation of India. Tata Motors är ledande tillverkare av personbilar och lastbilar. De äger också Jaguar Landrover. Jaguar Landrover planerar att alla bilmodeller i företagets utbud ska vara eldrivna från 2025.

Power Grid äger och driver det statliga elnätet i landet. Intäkterna drivs av distribuerad volym i nätet, framtida avreglering av priserna på kraft samt investeringar. Indien kommer att öka investeringarna i kraftnätet väsentligt kommande år av flera skäl. Med en ekonomi som växer med över 8% krävs ökad kraftproduktion såväl som förbättrad distribution av el med lägre förluster än tidigare. Eftersom nätet tidigare varit underinvesterat genomförs nu en stor satsning. Dessutom vill Modi fullfölja sin nationella plan att alla byar och hushåll i landet ska ha tillgång till elektricitet.

Andra branscher som visar kraftig strukturell tillväxt de kommande åren är bygg- fastighetssektorn med fokus på bostäder samt hälsovårdssektorn. Sjukhuskapaciteten i Indien är underdimensionerad. Privat sjukvård, med nya sjukhus som erbjuder avancerad vård till Indens växande medelklass, växer i snabb takt. Fonden har investerat i Max Healthcare som bygger nya sjukhus i tjugoen städer. Högre inkomster hos medelklassen och ändrad livsstil, innebär också att välfärdssjukdomar som cancer, diabetes och hjärtsjukdomar ökar hos befolkningen.

Författare

Gunnar Påhlson

På Carnegie Fonder sedan 2006 och i branschen sedan 1981. Förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.