Stäng

Rekordlåg inflation i Ryssland

Carnegie Rysslandsfond steg 1,14 procent i november. Ett oljepris på väl över 60 dollar ger marknaden ett visst stöd medan Rysslandsutredningen i USA däremot bidrar till oro på marknaden.

På sitt novembermöte lyckades OPEC+ (OPEC och Ryssland) komma överens om att förlänga produktionsbegränsningarna till slutet av 2018. Detta är positivt för oljepriserna under nästa år även om det måste ses som diskonterat i nuläget. Det kommer nu att vara upp till de amerikanska skifferoljeproducenterna att fylla den ökade efterfrågan, men det är tveksamt om de kommer att klara detta.

Världsbanken har ökat sin tillväxtprognos för Ryssland från 1,3 procent till 1,7 procent för 2017. Man förväntar sig vidare en tillväxt för 2018 på 1,7 procent och 1,9 procent 2019. Man påpekar dock att oljeberoendet fortfarande är stort och att landet är i behov av strukturella reformer.

Ryssland har klättrat 5 placeringar, till plats 35, på Världsbankens ”Doing Business Ranking”. Ryssland har som mål att komma in bland de 20 bästa länderna på listan.

Inflationen i Ryssland fortsätter att falla. Det ser nu ut som om inflationstakten för 2017 kommer att bli under 3 procent. Detta är unikt i rysk postsovjetisk historia.

Många bolag har kommit med kvartalsresultat. Inom oljesektorn har flera bolag kommit med bra rapporter. Lukoils resultat var t.ex. över 5 procent bättre än väntat. Gazprom kom på det stora hela in ungefär som väntat även om vinsten blev något bättre. Kassaflödet var dock fortfarande negativt och skuldsättningen ökade till 1,5 gånger EBITDA.  Gazpromnefts rapport var bättre än väntat på alla nivåer.

Inom banksektorn kom Sberbank med ett rekordresultat för de första nio månaderna. Resultatet var mycket starkt över hela linjen. Speciellt imponerande var en ROE på 28 procent. Resultatet var inte oväntat och aktien har förstås varit en av de stora vinnarna i år.

Norilsk Nickel ska nu göra en ansats att bli ”grönare”. Bolaget låter meddela att detta ska vara huvudprioriteten under de närmaste 3–5 åren. Man tror att det kommer att skapa ett långsiktigt värde för aktieägarna men att det under de närmaste åren kommer att innebära högre investeringar och lägre utdelning.

Mer om fonden

Rysslands­fond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Minskade utdelningar framåt
Carnegie Rysslandsfond

Minskade utdelningar framåt

Trots förnyade coronautbrott i bland annat USA och Tyskland har den ryska marknaden varit lugnare under juni än tidigare. Rysslandsfonden steg med 1 procent utan någon större dramatik. Samarbetet inom...

Fredrik Colliander 3 juli 2020
Avyttrade Norilsk Nickel fortsätter brista i sitt miljöarbete
Carnegie Rysslandsfond

Avyttrade Norilsk Nickel fortsätter brista i sitt miljöarbete

En av världens största producenter av nickel, ryska bolaget Norilsk Nickel, är inblandade i en stor naturkatastrof där 20000 ton diesel har läckt ut i en flod som rinner ut...

Fredrik Colliander 5 juni 2020
”Oljebolagen har stigit kraftigt i maj”
Carnegie Rysslandsfond

”Oljebolagen har stigit kraftigt i maj”

Rysslandsfonden föll med 1 procent i maj. Den negativa utvecklingen beror i till stor del på förstärkningen av den svenska kronan. Gentemot dollarn har kronan stigit 5 procent sedan slutet...

Fredrik Colliander 3 juni 2020