Stäng
Språk
Meny

Rekordstark börs i Taiwan

Efter en stark utveckling under sommaren utvecklades de asiatiska marknaderna något svagare i augusti. Carnegie Asia föll i värde med 0,1 procent under månaden.

Upptrappningen av militär aktivitet på Koreahalvön ledde till ökad osäkerhet. Nord Koreas uppskjutningar av robotmissiler och provsprängningar är mycket oroande för hela regionen.

Börsen i Taiwan utvecklades mycket starkt och slog nytt rekord i augusti. Index tangerade nivån 10 600, som inte uppnåtts sedan 1990. Taiwans teknologibolag med underleverantörer till både Apple och de kinesiska tillverkarna av smarta mobiltelefoner ligger bakom uppgången.

Kinesiska bolag visade vinster för första halvåret över förväntan. Hong Kong-börsen steg drivet framförallt av banker och fastighetsbolag. Indien däremot visade svag BNP-utveckling och vinsterna föll med 6 % under första kvartalet som ett resultat av införandet av en ny momsreform i juli.

Carnegie Asia sålde under månaden innehavet i Natco Pharma i Indien. Vinsten steg med 90 % men bolagets framtidsutsikter ändrades drastiskt då man meddelade att man i princip upphör med att lansera nya läkemedel på den amerikanska marknaden på grund av ändrade förutsättningar där. Mot bakgrund av detta anser vi att bolagets värdering inte går att motivera.

Även innehaven i Waskita Karya och i HK Telecom Trust såldes.

Fonden valde att reducera exponeringen mot Sydkorea i samband med att retoriken mellan Nordkorea och USA blev allt hårdare under augusti. Innehavet i Samsung Electronics minskades och innehavet i internetbolaget Naver såldes helt. Både den sydkoreanska börsen, som var en av vinnarna under första halvåret, och valutan föll som ett resultat av oron för militär upptrappning av konflikten. Fondens investeringar i Kina ökades genom köp av ICBC och China Overseas Land. I Taiwan ökades innehavet i Hon Hai som tillverkar telefoner åt Apple. Nyinvestering gjordes i China Molybdenum, ett kinesiskt gruvbolag som bland annat utvinner mineraler som används i batterier till eldrivna fordon.

Mer om fonden

Asia

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Tre nya asiatiska innehav
Carnegie Asia

Tre nya asiatiska innehav

De asiatiska börserna utvecklades positivt under september. Carnegie Asia steg i värde med 2,7 procent. Det blir allt tydligare att global konjunktur fortsätter att försvagas. Ekonomisk statistik både i USA,...

Gunnar Påhlson 7 oktober 2019
”Handelskriget påminner mest om bluffpoker”
Carnegie Asia

”Handelskriget påminner mest om bluffpoker”

De asiatiska börserna utvecklades svagt under augusti. Carnegie Asia föll i värde med 3,0 procent. Nyhetsflödet under månaden dominerades av fem händelser, alla negativa. Demonstrationerna i Hong Kong för demokrati...

Gunnar Påhlson 4 september 2019
Ännu en perfekt storm i Asien
Carnegie Asia

Ännu en perfekt storm i Asien

Asien som helhet utvecklades sidledes under månaden. Initialt innebar förhoppningar om att Kina och USA skulle återuppta samtal om handelskonflikten att börsen i Kina och Hong Kong fick en positiv...

Gunnar Påhlson 8 augusti 2019