Stäng

Rekordstor värderingsskillnad mellan tillväxt- och värdeaktier

I takt med att spridningen av coronaviruset dämpats och att flera länder börjat lätta på restriktionerna för vistelse utanför hemmet har värdepappersmarknaderna successivt stärkts. Aktiemarknaderna har i vissa fall nästa kommit tillbaka till samma nivåer som innan smittspridningen började betraktas som ett uppenbart hot för världsekonomin.

Även företagsobligationsmarknaderna har stärkts, men inte lika påtagligt. Volatiliteten har också kommit ned. Den svenska kronan har stärkts påtagligt den senaste månaden, ett tecken på ökad riskaptit.

”Det är rimligt att tro att värdeaktier kan knapra in en del på värderingsgapet om nu världsekonomin snart återgår till något som påminner om normalläge.”

Då förväntningarna nu är betydligt lägre ställda på bolagens vinstutveckling i jämförelse med före Coronakrisen är det rimligen så att avkastningskravet sjunkit på riskfyllda tillgångar som aktier. Det är troligen en effekt av stödinsatserna från centralbanker och stater. Tillväxtaktier, med IT i spetsen, har gynnats mest av detta. I mitten av maj var värderingsskillnaden på den högsta nivån någonsin mellan tillväxt- och värdeaktier. Det är rimligt att tro att värdeaktier kan knapra in en del på värderingsgapet om nu världsekonomin snart återgår till något som påminner om normalläge.

I maj har fonden ökat på innehaven i Investor, NCC och Telia. Strategifonden har minskat i Kinnevik, SCA, Securitas, Skanska och Volvo. Det är primärt de relativa värderingarna som har utgjort grund för förändringarna. Exempelvis är det obegripligt att rabatten i Investor är över 20 procent beaktat den fina portföljen och den låga räntenivån. På obligationssidan är Lundberg ett nytt innehav. Det ska närmast ses som ett alternativ till kassa då avkastningen är låg, men samtidigt är risken också låg enligt vår bedömning.

Aktieandelen ligger kvar på cirka 60 procent. I maj steg fonden med 3,9 procent, innebärande att nedgången hittills i år nu krympt till 9,8 procent. Den positiva utvecklingen i maj kom främst i slutet av månaden då värdeaktier tog igen en aning av gapet till tillväxtaktier.

Mer om fonden

Strategifond A

Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Fonden har funnits i drygt 30 år och är populär hos människor ”mitt i livet”, som...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Stratten: Låga värderingar, bra ledning och hållbarhet i fokus

Stratten: Låga värderingar, bra ledning och hållbarhet i fokus

Strategifonden – vår mest populära bas i tjänstepensionen – investerar i värdepapper med hög direktavkastning. Fördelningen mellan aktier och företagsobligationer ligger över tid på 50/50 och investeringar görs i hela Norden, vilket ger en god...

John Strömgren 20 januari 2021
Fortfarande övervärden i svenska skogsfastigheter
Carnegie Strategifond

Fortfarande övervärden i svenska skogsfastigheter

Det turbulenta 2020 avslutades med en relativt lugn decembermånad. Varken aktie- eller räntemarknaderna rörde på sig i någon större utsträckning. Noterbart är dock att flera tillväxtmarknader utvecklades starkt efter att...

John Strömgren 7 januari 2021
Nya fynd i Skanskas balansräkning
Carnegie Strategifond

Nya fynd i Skanskas balansräkning

November blev en osedvanligt stark månad på aktiebörserna. Den enskilt viktigaste förklaringen till det är förmodligen de positiva nyheterna kring flera vaccintester som presenterats. Förhoppningar om att livet kan börja...

John Strömgren 3 december 2020