Stäng

Rekordstor värderingsskillnad mellan tillväxt- och värdeaktier

I takt med att spridningen av coronaviruset dämpats och att flera länder börjat lätta på restriktionerna för vistelse utanför hemmet har värdepappersmarknaderna successivt stärkts. Aktiemarknaderna har i vissa fall nästa kommit tillbaka till samma nivåer som innan smittspridningen började betraktas som ett uppenbart hot för världsekonomin.

Även företagsobligationsmarknaderna har stärkts, men inte lika påtagligt. Volatiliteten har också kommit ned. Den svenska kronan har stärkts påtagligt den senaste månaden, ett tecken på ökad riskaptit.

”Det är rimligt att tro att värdeaktier kan knapra in en del på värderingsgapet om nu världsekonomin snart återgår till något som påminner om normalläge.”

Då förväntningarna nu är betydligt lägre ställda på bolagens vinstutveckling i jämförelse med före Coronakrisen är det rimligen så att avkastningskravet sjunkit på riskfyllda tillgångar som aktier. Det är troligen en effekt av stödinsatserna från centralbanker och stater. Tillväxtaktier, med IT i spetsen, har gynnats mest av detta. I mitten av maj var värderingsskillnaden på den högsta nivån någonsin mellan tillväxt- och värdeaktier. Det är rimligt att tro att värdeaktier kan knapra in en del på värderingsgapet om nu världsekonomin snart återgår till något som påminner om normalläge.

I maj har fonden ökat på innehaven i Investor, NCC och Telia. Strategifonden har minskat i Kinnevik, SCA, Securitas, Skanska och Volvo. Det är primärt de relativa värderingarna som har utgjort grund för förändringarna. Exempelvis är det obegripligt att rabatten i Investor är över 20 procent beaktat den fina portföljen och den låga räntenivån. På obligationssidan är Lundberg ett nytt innehav. Det ska närmast ses som ett alternativ till kassa då avkastningen är låg, men samtidigt är risken också låg enligt vår bedömning.

Aktieandelen ligger kvar på cirka 60 procent. I maj steg fonden med 3,9 procent, innebärande att nedgången hittills i år nu krympt till 9,8 procent. Den positiva utvecklingen i maj kom främst i slutet av månaden då värdeaktier tog igen en aning av gapet till tillväxtaktier.

Mer om fonden

Strategifond A

Carnegie Strategifond är en blandfond som investerar i nordiska värdepapper med bra direktavkastning. Fonden har funnits i drygt 30 år och är populär hos människor ”mitt i livet”, som har den...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Volvo och ABB överraskar positivt
Carnegie Strategifond

Volvo och ABB överraskar positivt

Både aktie- och företagsobligationsmarknaderna fortsatte sin positiva utveckling i juli. Fonden steg också 3,7 procent. På aktiemarknaden förklaras den starka utvecklingen i huvudsak av stora uppgångar för ett fåtal aktier....

John Strömgren 4 augusti 2020
Äntligen återhämtning för företagsobligationer
Carnegie Strategifond

Äntligen återhämtning för företagsobligationer

Utvecklingen på värdepappersmarknaderna indikerar att världsekonomin kommer att återhämta sig relativt snabbt. De massiva stöd som stater och centralbanker implementerar förväntas ge effekt under lång tid. Samtidigt lättar land efter...

John Strömgren 3 juli 2020
Månadssparande för framtida möjligheter
Carnegie Strategifond

Månadssparande för framtida möjligheter

John Strömgren förvaltar Carnegie Strategifond, vår äldsta fond som funnits med ända sedan 1988 och som också är vår mest populära fond att månadsspara i. Carnegie Strategifond, ”Stratten”, är till...

Kristina Flintull 24 juni 2020