Stäng

Relativt lugn avslutning

Under december var dramatiken större på den globala ränte- och kreditmarknaden än vad vi upplevde här hemma i Sverige, skriver Carnegie Likviditetsfonds förvaltare Babak Houshmand och Niklas Edman i sin månadsrapport för december.

Dagar innan den amerikanska centralbanken lämnade besked om en väntad höjning av styrräntan och att banken frångår den långa perioden med nollränta hade även den svenska Riksbanken penningpolitiskt möte. Beskedet var som väntat att reporäntan förblir oförändrad samtidigt som tidigare beslut att återköp av statsobligationer fortsätter.

De svenska räntorna reagerade istället på att den europeiska centralbanken i början av december var relativt försiktig i sina uttalanden om kommande penningpolitiska stimulanser och framförallt de längre räntorna steg under månaden. Stibor handlades däremot upp och avslutade året på -0,29 procent. Tvååriga statsobligationer steg något i december och noterades till -0,44 procent vid årets slut.

Carnegie Likviditetsfond backade 0,06 under december samtidigt som stadskuldsväxlar backade med 0,09 procent. Räntedurationen är densamma som i november och ligger på 0,2 år. Kreditdurationen ligger på motsvarande 1,8 år.

Vi har under månaden haft ett större förfall i danska DSB Tog samt sålt en mindre position i Den Norske Bank. Vi har samtidigt ökat något i Islandsbanki.

Efter en ganska stökig höst där såväl bostadsobligationer, kommuner och stabila bank- och företagskrediter handlats till prismässigt lägre nivåer blev avslutningen på året förhållandevis lugn.

Vi går in i 2016 med rekordlåg styrränta och befinner oss på delvis oprövad mark när det gäller penningpolitiska stimulanser. Den amerikanska centralbanken har samtidigt klivit ur en rekordlång period av nollräntepolitik och det återstår att se om 2016 blir ett år där vi även i Sverige och Europa ser en successiv nedtrappning av de penningpolitiska stimulanserna.

Oavsett omvärld kommer vi i Carnegie Likviditetsfond att upprätthålla en balanserad portfölj med exponering mot både stat-, kommun, bostadsobligationer och stabila bank och företagskrediter.

Mer om fonden

Likviditets­fond A

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare. Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Samtliga fonder öppna för handel igen

Samtliga fonder öppna för handel igen

Här kommer uppdaterad information om öppning av fonderna som vi fredags senarelade för handel. I fredags beslutade Carnegie Fonder att senarelägga handeln i fonder som investerar i företagsobligationer. Som en...

Erik Amcoff 22 mars 2020
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Stiltje i primärmarknaden

Stiltje i primärmarknaden

Juli kantades av dramatiska händelser i vår omvärld med bland annat terrordåd i Frankrike och militärkupp i Turkiet, men det rådde trots allt lugn i segmentet för nordiska krediter med...

Mikael Engvall 8 augusti 2016