Stäng

Revansch för fastighetsbolagen

September månad blev en stor revansch för fastighetsbolagen som rusade på börsen medan börsens utveckling som helhet var mer blygsam. Som vi påpekade i förra månadsbrevet fanns flera ingredienser som tydde på att sektorn var för lågt värderad. Vi såg bland annat positiva kvartalsrapporter, fastighetstransaktioner på bra nivåer, insiderköp samt återupptagna återköpsprogram och utdelningar.

Det måste dock påpekas att sektorn fortfarande laggar börsen som helhet i år och vi ser fortsatt god potential i flertalet fastighetsbolag.

Spridningen i kursutveckling under året inom sektorn har varit mycket stor. Bostadsrelaterade bolag och logistikbolag har utvecklats starkt på börsen i år medan bolag med butiksexponering och hotellfastighetsbolag har handlats ner. I stora drag tycker vi att börsen har varit rationell. Undantaget är den tidigare omilda behandlingen av bolag med kontorsexponering. Flera av vinnarna under månaden var just kontorsbolag och vi tror att det fortfarande finns god kurspotential där.

Under månaden deltog vi på Carnegies fastighetsseminarium. Budskapet från de 14 fastighetsbolag som medverkade var överlag mer positivt än vi förväntat oss.  Många hyresgäster är avvaktande just nu, men aktiviteten har ökat den senaste tiden. Bostadshyresrätter, logistikfastigheter och kontor i lägen utanför de centrala delarna i de största städerna, uppvisar en positiv hyresutveckling, medan butiksfastigheter och hotell fortfarande kämpar med en svag marknad.

Utanför centrala Stockholm sker omförhandlingar av kontorshyror till högre nivåer. Hyresrabatter är sällsynta och ges i samma låga omfattning som tidigare. När det gäller transaktionsmarknaden så finns inga indikationer på att yielderna kommer upp, snarare tvärt om (högre priser).  De flesta bolagen räknar nu med stabila eller stigande fastighetspriser under slutet av året. Finansieringen är inte ett problem längre för fastighetsbolagen. Obligationsmarknaden är tillbaka på nivåer nära de vi såg före corona.

Fonden är upp drygt 17 procent under september.

Fonden är upp drygt 17 procent under september. De tidiga tecken på en återhämtning av sektorn som vi såg i början av månaden innebar att vi minskade vår exponering något mot defensiva bostäder som tidigare gått starkt (Heba) och livsmedelsbutiker (Cibus). Efter uppstället av fastighetssektorn har vi också tagit in mer diversifierade Skanska igen. Vi har även ökat något i lågt värderade Atrium Ljungberg. Bra performance har gjort så att speciellt Balder har ökat som andel av portföljen.

Bland våra innehav i portföljen har Balder och Wihlborgs gått bäst medan finska Lehto och norska Selvaag har gått sämst under månaden. Störst positivt bidrag till vår portfölj har positionerna i Balder och Kungsleden givit, medan positionerna i Lehto och Selvaag har påverkat avkastningen mest negativt.

Mer om fonden

Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Positivt sentiment i början av september
Carnegie Fastighetsfond

Positivt sentiment i början av september

Fastighetsbolagens rapportperiod för Q2 avslutades under den gångna månaden med några sena rapportörer. De bekräftade den positiva bilden från början av rapportsäsongen, med överlag resultat starkare än vi väntat oss....

Jonas Andersson 4 september 2020
Positiva tongångar i Båstad
Carnegie Fastighetsfond

Positiva tongångar i Båstad

Vi deltog som vanligt vid kapitalmarknadsdagarna i Båstad i juli, som i år utspelade sig på nätet. Givet coronapandemin var tongångarna från de medverkande fastighetsbolagen förvånansvärt positiva. Atrium Ljungbergs VD...

Jonas Andersson 3 augusti 2020
Fastigheter säljs till högre pris än väntat
Carnegie Fastighetsfond

Fastigheter säljs till högre pris än väntat

Den största nyheten under månaden var att fastighetsaffären mellan SBB (säljare) och Nyfosa (köpare) som tidigare blev avblåst på grund av coronapandemin, nu blev av. Fastigheterna i affären, värderade till...

Jonas Andersson 6 juli 2020