Stäng
Språk
Meny

Riksbankens prognos och fördelning av tillgångsköp

Räntan för svenska statspapper rörde sig nedåt under november och rörelsen blev kraftfull mot slutet av månaden då oro för en ny virusvariant bidragit till ökad riskaversion. Fallande räntor ledde till en uppgång för Carnegie Obligationsfond under november.

Riksbankens novemberbesked blev inte helt odramatiskt även om det inte innehöll några större överraskningar avseende styrräntan. Som väntat beslutade direktionen att behålla reporäntan på noll procent. Samtidigt lägger man nu in en höjning mot slutet av prognosperioden då räntebanan visar på ett uppställ under senare delen av 2024. Detta var inget som överraskade marknaden utan det som i stället gjorde avtryck var den omfördelning av tillgångsköp som planeras till första kvartalet 2022.

Det program avseende tillgångsköp som inleddes i mars 2020 löper ut i slutet av detta år. Därefter är Riksbankens prognos att innehavet av värdepapper kommer att vara ungefär oförändrat under 2022 och att det sedan gradvis kommer att minska. Inom ramen för programmet som snart löper ut har en stor andel investerats i säkerställda bostadsobligationer. Under fjärde kvartalet har närmare två tredjedelar av obligationsköpen gjorts i detta segment. Under första kvartalet 2022 kommer Riksbanken att göra en annan fördelning av sina köp; 12 miljarder i statsobligationer, 12 miljarder i obligationer utgivna av region och kommun samt 12 miljarder i säkerställda bostadsobligationer. Andelen som investeras i bostadsobligationer går alltså från ungefär två tredjedelar till en tredjedel.

Riksbankens besked ledde till att spreadarna för bostadsobligationer gick isär. Att vi successivt går mot en marknad som frikopplas från de stödköp som Riksbanken gjort i samband med pandemin är samtidigt en naturlig utveckling. Vi gjorde inga dramatiska skiften i portföljen under november. Den enskilt största avyttringen var en försäljning av Nordeas bostadsobligation med förfall i september 2024.

Carnegie Obligationsfond investerar i obligationer i huvudsak emitterade av stat, kommun och hypoteksbolag. Fonden har lång räntebindning och är därmed exponerad mot rörelser i svensk ränta.

 

Mer om fonden

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor
Carnegie Obligationsfond

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor

Om vi under juni och juli noterade en press nedåt på långräntor reverserades den utvecklingen under augusti och räntor steg förhållandevis kraftigt både i Sverige och i omvärlden. Förhoppningen om...

Mikael Engvall 6 september 2022
Stora ränterörelser
Carnegie Obligationsfond

Stora ränterörelser

Sommaren innebar inget lugn sett till ränteutvecklingen då vi upplevt förhållandevis stora rörelser under juli. Det har inte varit en enhetlig rörelse utan korta räntor har drivits högre samtidigt som...

Mikael Engvall 9 augusti 2022
Dubbelt upp från Riksbanken
Carnegie Obligationsfond

Dubbelt upp från Riksbanken

I inledningen av juni tog ränterörelsen i Sverige ny fart, pådriven av höga inflationstal och stora rörelser uppåt också i internationella räntor. Under andra halvan av juni vände räntor ned...

Mikael Engvall 4 juli 2022