Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nyhet

Riksbankschefen på besök

Stort tack alla kunder, partners och vänner som gästade oss för att lyssna på riksbankschef Erik Thedéen, som modererades av Carnegie Fonders vd Andreas Uller.

Temat var lärdomar från de senaste årens ekomiska och penningpolitiska dramatik:

”För ekonomisk-politiska beslutsfattare innebär det en särskild utmaning när ekonomin utsätts för snabba förändringar som är svåra eller omöjliga att förutse.

De senaste åren har vi mött flera sådana förändringar som haft sitt ursprung i händelser som främst inneburit svåra humanitära konsekvenser, men som också fått konsekvenser för världsekonomin: en pandemi som stängde ner hela samhällen och innebar att efterfrågan föll dramatiskt, Rysslands invasion av Ukraina, som starkt påverkade priserna på energi och livsmedel, och kriget mellan Hamas och Israel vars konsekvenser ännu inte går att överblicka.

Men även om vi ännu inte helt lämnat turbulensen bakom oss så finns en del slutsatser att dra så här långt”, sa Erik Thedéen och fortsatte:

”En lärdom från de senaste årens utveckling är att det är lätt att fastna i en världsbild som man tror kommer att vara, om inte för evigt så åtminstone mycket länge. För bara några år sedan trodde de flesta att den mycket låga inflationen var här för att stanna. Inflationen hade länge legat i underkant av målet i många länder och den internationella diskussionen hade före pandemin snarast handlat om risken att den skulle fastna på för låg nivå.”

Läs mer hos Sveriges riksbank.

Ps. Även ekonominyheterna på TV4 uppmärksammade investerarträffen (0:14 in i sändningen).