Stäng

Riskaversionen slår till

Februari präglades av oro kring spridningen av Coronaviruset vilket ledde till en flykt från risktillgångar där stabila statspapper istället blev en naturlig tillflyktsort.

Svenska marknadsräntor, som redan hade fallit tillbaka en del efter oväntat svag inflationsstatistik, backade kraftigt mot slutet av månaden. Den svenska tioåringen handlades åter ned en bra bit under nollstrecket för att avsluta februari på -0,29 procent. Att inflationen kom in lägre jämfört med Riksbankens prognos lär inte ändra Riksbankens agerande för stunden men om trenden fortsätter kan det nog bli ett större huvudbry inför kommande möten. I närtid överskuggas dock det mesta av det globala fokuset på Corona och dess följdeffekter för såväl svensk som global ekonomi.

Vid Riksbankens februarimöte, som hölls innan inflationsstatistiken presenterades, så valde direktionen som väntat att hålla styrräntan oförändrad och de gjorde inte heller några förändringar avseende sin prognos för räntebanan. Räntan på Stibor backade något och avslutade månaden på 0,14 procent. Carnegie Obligationsfond gick upp med 1,28 procent under februari och durationen är 6,39.

Under inledningen av året har det varit en hög aktivitetsnivå avseende emissioner från svenska hypoteksbolag. Vi har sett flera större så kallade benchmark-emissioner komma till marknaden från de ledande bostadsinstituten och intresset har överlag varit stort. Detta var dock innan riskaversionen slog till på allvar mot slutet av februari då bostadsobligationer handlades isär till bredare kreditmarginaler relativt stat.

Carnegie Obligationsfond investerar i obligationer med mycket hög kreditvärdighet. Fonden håller förhållandevis lång duration och den största emitten i portföljen är svenska staten. Därutöver investerar fonden i huvudsak i ränteinstrument emitterade av kommuner och regioner samt säkerställda bostadsobligationer. Den relativt långa räntebindningen i portföljen gör den känslig för rörelser i svenska marknadsräntor. Samtliga instrument i portföljen är utgivna i svenska kronor.

Mer om fonden

Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”Räntorna vid halvårsskiftet endast något lägre än vid årets början”
Carnegie Obligationsfond

”Räntorna vid halvårsskiftet endast något lägre än vid årets början”

Under 2020 har vi upplevt ganska stora rörelser för svenska räntor. Framförallt såg vi tvära kast under första kvartalet i samband med att coronakrisen satte sin prägel på marknaden. Den...

Mikael Engvall 3 juli 2020
Ny exponering mot Linköping Stadshus
Carnegie Obligationsfond

Ny exponering mot Linköping Stadshus

Efter att vi sett stora rörelser för svenska statspapper tidigare under våren blev maj en förhållandevis lugn månad med något stigande räntor. Från Riksbanken fortsätter stödköpen av obligationer emitterade av...

Mikael Engvall 3 juni 2020
Välkommet stöd från Riksbanken
Carnegie Obligationsfond

Välkommet stöd från Riksbanken

De penningpolitiska insatserna fortsatte under april för att dämpa effekterna av Coronavirusets spridning och den i många delar nedstängda ekonomin världen över. På hemmaplan valde dock Riksbanken att inte sänka...

Mikael Engvall 5 maj 2020