Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Likviditetsfond

Rivstart

Efter att fönstret för primärtransaktioner hållit stängt under sommaren öppnades det på vid gavel under andra halvan av augusti och vi såg generellt ett stort intresse för emissioner inom segmentet för Investment Grade. Flera banker har hämtat in nytt kapital och vi har även sett ett par större emissioner bland svenska industribolag. En transaktion där intresset verkligen stack ut var svenska börsbolaget Nibe som trots avsaknad av officiell rating emitterade obligationer till ett värde om fyra miljarder kronor med olika löptider i en emission som lockade intressen för över sex miljarder konor. Intresset var svalare för vitvarutillverkaren Electrolux som även de tog in svenska kronor men till ett mindre belopp om totalt 1,25 miljarder kronor.

Från Riksbanken väntar sig marknaden 25 punkters höjning i samband med mötet senare i september och Stibor som styr räntekomponenten för flertalet av de obligationer som Carnegie Likviditetsfond investerar i har redan rört sig upp över 4 procent. Detta bidrar till att underliggande avkastning i fonden nu är den högsta vi sett på över ett decennium. Marknadens förväntningar på Riksbanken indikerar att vi börjar närma oss räntetoppen men det ligger fortsatt i korten att det kan bli ytterligare en höjning efter septembermötet.

Ser vi till portföljen har aktiviteten ökat igen efter sommaren. Utöver ovan nämnda Nibe där vi köpte en mindre post i obligationer med förfall 2025 köpte vi en post i Skandiabanken, även den med förfall om två år. Vi delfinansierade dessa med försäljning av en post som närmat sig förfall. I andrahandsmarknaden köpte vi gröna obligationer utgivna av statligt ägda fastighetsbolaget Jernhusen samt ökade vår exponering mot investmentbolaget Industrivärden. Vi adderade även en mindre post i norska storbanken DNB där vi ökade vår exponering mot deras gröna seniora obligationer utgivna i svenska kronor.

Carnegie Likviditetsfond är en försiktig fond med exponering mot stat och kommun, säkerställda bostadsobligationer, seniora bankobligationer samt företagsobligationer inom Investment Grade. Fonden håller en låg ränterisk genom att i huvudsak investera i obligationer med rörlig ränta.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.