Stäng

Rysk risk för fler sanktioner

Med jämna mellanrum får vi en rejäl ”sell off” på den ryska börsen. Nu var det dags igen. April 2018 går till historien som en av de mest oroliga månaderna någonsin.

Utökade amerikanska sanktioner fick börsen och den ryska rubeln att rasa kraftigt. Det nya med de amerikanska sanktioner är att de riktas mot tre listade bolag – Rusal, EN+ och Gaz Auto. Alla dessa bolag ingår i oligarken Oleg Deripaskas imperium. Deripaska har figurerat i den amerikanska ryssutredningen och är själv huvudföremålet för sanktionerna. Sanktionerna innebär att det i princip blir omöjligt för internationella investerare och företag att ha något med de sanktionerade bolagen att göra. De föll följaktligen mycket kraftigt på börsen och naturligtvis drabbades alla aktieägare.

Carnegie Rysslandsfond äger inte aktier i något av Deripaskas bolag, men föll ändå då en höjd rysk riskpremie gjorde att hela börsen drabbades. Ett starkt oljepris ledde sedan till en viss återhämtning. Återhämtningen syntes dock framför allt i oljesektorn.

Förutom oron för sanktioner drabbades även börsen av ökad oro för utvecklingen i Syren. Efter en giftgasattack och en USA-ledd missilattack försämrades relationerna mellan västländerna och Ryssland ytterligare.

Som en konsekvens av höjd riskpremie föll rubeln kraftigt under månaden. Detta trots att oljepriset steg. Denna utveckling är ovanlig då rubelkursen brukar korrelera med oljepriset. Rubelförsvagningen fick sedan den ryska centralbanken att pausa sin räntesänkningscykel. Banken säger också att man är orolig för de ökade geopolitiska riskerna och att man förväntar sig att inflationen tidigare än väntat kan komma att stiga till bankens mål på fyra procent.

Att man nu intensifierar sanktionerna ökar naturligtvis risken för att återhämtningen i den ryska ekonomin ska komma av sig. Det finns anledning att följa utvecklingen mycket noga. Risken för ryska motsanktioner är naturligtvis hög, men jag kan inte riktigt se att de skulle kunna få allvarliga effekter. Ytterligare amerikanska sanktioner, kanske mot andra ryska storföretag, skulle dock kunna få mycket allvarliga följder för Rysslands ekonomiska utveckling.

Är Carnegie Rysslandsfond något för dig? Börja med att starta ett Carnegie fondkonto med BankID.

Mer om fonden

Rysslands­fond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Riktigt starka rapporter, men Moskvabörsen faller
Carnegie Rysslandsfond

Riktigt starka rapporter, men Moskvabörsen faller

Den ryska börsen föll kraftigt i oktober. Nedgången var framförallt driven av den globala oron i samband med Covid -19 och det amerikanska presidentvalet. I Rysslands fall har också det...

Fredrik Colliander 4 november 2020
Politiska händelser oroar
Carnegie Rysslandsfond

Politiska händelser oroar

Den ryska börsen föll något i september, Kronförsvagningen under månaden gjorde dock att nedgången i svenska kronor inte blev så dramatisk. Rysslandsfonden föll 0,4 procent under månaden. Den ryska ekonomin...

Fredrik Colliander 2 oktober 2020
Oroliga tider, men starka ryska rapporter
Carnegie Rysslandsfond

Oroliga tider, men starka ryska rapporter

Volatiliteten på den ryska marknaden är fortsatt låg. Kronförstärkningen har dock fortsatt att påverka andelsvärdet i svenska kronor negativt även i augusti. Trots detta steg Rysslandsfonden 1 procent även mätt...

Fredrik Colliander 2 september 2020