Stäng
Språk
Meny

Ryska it-bolag växer kraftigt

Februari var en månad med stor volatilitet, både på de internationella marknaderna och på den ryska. Carnegie Rysslandsfond steg slutligen med 3,5 procent under månaden.

Den stora överraskningen var att Rysslands största detaljhandelskedja Magnits grundare och huvudägare Sergey Galitsky under mycket mystiska omständigheter sålde nästan hela sitt innehav till den statsägda banken VTB. Hela affären förfaller mycket underlig och det är oklart varför han gör detta. Galtitsky som lett bolaget sedan start har också avgått från alla poster i bolaget. Aktien handlades först ner kraftigt för att sedan stiga lika kraftigt.

Aktieägarkonflikten i Rysslands största gruvbolag Norilsk Nickel verkar också vara tillbaka. Rusal/Deripaska verkar vara beredd på en ”shoot-out process” i vilken man antingen vill köpa ut Potanins ägarandel eller sälja sin. Konflikten har skapat stor volatilitet i aktien. Rysslandsfonden har dock inga aktier i bolaget.

Fredrik Colliander, förvaltare Carnegie Rysslandsfond.

Den amerikanska regeringen arbetar på ett förslag om nya sanktioner relaterade till Rysslands inblandning i det amerikanska presidentvalet. Det finns nu konkreta anklagelser mot 13 ryska medborgare och tre ryska bolag som ska ha försökt påverka valet. Det troligaste förefaller vara att eventuella sanktioner kommer att vara riktade mot dessa.

Den ryska centralbanken sänkte på sitt februarimöte räntan med 25 punkter till 7,5 procent. Vi förväntar oss ytterligare sänkningar framgent. Inflationssiffrorna i januari var på årsbasis 2,2 procent vilket var lägre än väntat.

Gasbolaget Novatek har i en öppen auktion köpt diamantbolaget Alrosas gastillgångar. Affären är strukturellt riktigt och positiv för Novateks långsiktiga tillväxt.

Det kom många rapporter under månaden. Inom IT-sektorn kom Yandex och Mail med goda tillväxtsiffror. Intäkterna växter mycket kraftigt för båda bolagen. Luxofts rapport var däremot en besvikelse. Bolaget lider fortfarande av att bolagets två största kunder inte svarar upp mot förväntningarna. Aktien korrigerade kraftigt. Även Veon kom med en svag rapport som fick aktien att falla. Utdelningen i Veon ser dock stabil ut och direktavkastningen är hela 9 procent. Gasbolaget Novatek och stålkoncernen NLMK kom båda med mycket fina rapporter.

Mer om fonden

Rysslands­fond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Avyttrade Norilsk Nickel fortsätter brista i sitt miljöarbete
Carnegie Rysslandsfond

Avyttrade Norilsk Nickel fortsätter brista i sitt miljöarbete

En av världens största producenter av nickel, ryska bolaget Norilsk Nickel, är inblandade i en stor naturkatastrof där 20000 ton diesel har läckt ut i en flod som rinner ut...

Fredrik Colliander 5 juni 2020
”Oljebolagen har stigit kraftigt i maj”
Carnegie Rysslandsfond

”Oljebolagen har stigit kraftigt i maj”

Rysslandsfonden föll med 1 procent i maj. Den negativa utvecklingen beror i till stor del på förstärkningen av den svenska kronan. Gentemot dollarn har kronan stigit 5 procent sedan slutet...

Fredrik Colliander 3 juni 2020
Kraftiga ryska restriktioner och stödpaket
Carnegie Rysslandsfond

Kraftiga ryska restriktioner och stödpaket

Efter fallet i mars har de globala börserna gått starkt i april. Även Moskvabörsen har varit stark och detta trots oron på oljemarknaden. Den amerikanska WTI-terminen föll till och med...

Fredrik Colliander 5 maj 2020