Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Rysslandsfond

”Ryska centralbanken undersöker om ryska investerare som har tillgångar frusna i utlandet”

Nyheten om Wagnergruppens revolt slog ner som en bomb. Även om den misslyckades visar den på vilket misslyckat samhällsbygge Putins Ryssland är. Det finns stor risk för nya oroligheter och landet kan mycket väl komma att brytas upp i mindre enheter. På kort sikt kan dock den misslyckade revolten leda till att Putins ställning faktiskt stärks. Han har nu erbjudits möjligheten att rensa ut personer han inte litar på och ersätta dem med folk som är lojala mot honom personligen. Det kommer att bli ännu farligare att opponera sig det minsta mot Putin.

Den ukrainska offensiven har dragit i gång. Det går dock trögt och det kommer att vara en mycket kostsam operation. Att Ukraina inte har luftherravälde tror jag är ett stort problem. Väst kommer förmodligen att bli tvunget att i sinom tid erbjuda ukrainarna ett effektivt flygvapen.

Ryssland BNP ökade med 3,3 procent i april på årsbasis. Industriproduktionen steg med hela 5,2 procent. Inflationen ligger nu på 2,4 procent, vilket måste ses som mycket lågt i ett internationellt perspektiv. Styrkan i ekonomin förvånar mig med tanke på de sanktioner som träffat landet. Kan det vara rustningsindustrin som är drivande?

Polymetal flyttar sin listning från London till Kazachstan. Tanken med flytten är att frigöra värden för aktieägarna. Då fonden inte kan förvara ett innehav i Kazachstan kan vi tvingas avyttra innehavet innan flytten. Bolaget planerar sedan att avyttra de ryska tillgångarna och på så sätt frigöra sig från sanktionerna.

Magnit har fått tillstånd att återköpa utestående aktier från utlänningar från ”ovänligt sinnade länder”. Man får du köpa tillbaka aktierna till 50 procent av börskursen i Moskva. Samtidigt måste man betala 10 procent skatt till Putins krigskassa. I nuläget anser vi det oklart om vi kan och får delta i denna typ av erbjudanden.

Ryska centralbanken undersöker om ryska investerare som har tillgångar frusna i utlandet ska få möjlighet att byta dessa mot tillgångar som utländska investerare fått frusna i Ryssland. Eventuellt skulle ett sådant förfarande kunna göra det möjligt för oss att byta våra ryska aktier mot aktier i andra länder.

Författare

Fredrik Colliander

MSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1990 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2000.