Stäng
Språk
Meny

Ryssland in i 20-talet med solid ekonomi

2019 avslutades med en rejäl uppgång på den ryska marknaden. Trots en kraftig kronförstärkning steg Rysslandsfonden under december med hela 5 procent i svenska kronor.

Den ryska ekonomin har under året förbättrats sakta. Produktionen steg med 3,1 procent på årsbasis under oktober och siffrorna ser ut att bli bättre för det fjärde kvartalet än för det tredje. Då vi förväntar oss ökade statliga infrastruktursatsningar framgent tror vi på en fortsatt förbättring. Inflationen har också fortsatt att falla vilket möjliggjorde ännu en räntesänkning från centralbanken, denna gång med 25 punkter till 6,25 procent. Fler sänkningar är att vänta även under 2020.

Ryssland kommer att uppvisa dubbla överskott för 2019, det vill säga både betalningsbalansen och statsbudgeten visar överskott. Trots accelererande tillväxt räknar vi med att överskotten kvarstår framgent. Den ryska ekonomin ser alltså solid ut när vi nu går in i ett nytt decennium.

OPEC+ har kommit överens om att sänka produktionen med ytterligare 500 tusen fat per dag under 2020. Detta kan ge stöd för oljepriset och gynna Ryssland.

Den positiva utvecklingen i Ukrainakonflikten har fortsatt. Parterna har kommit överens om ytterligare utväxling av fångar, en förnyade vapenvila samt tillbakadragande av trupper från vissa områden. Det finns fortfarande stora meningsskiljaktigheter men trenden är åtminstone åt rätt håll.

Gazprom kom, som väntat, med ett ganska svagt resultat för tredje kvartalet. Priset på naturgas har under den senaste tiden befunnit sig i en svacka. Bolaget beslutade också om en ny utdelningspolicy. För 2020 ska man dela ut minst 30 procent av den justerade vinsten enligt IFRS, för 2021 40 procent och för 2022 och framgent 50 procent. Gazprom har vidare tagit pipelinen ”Power of Siberia” i drift. Power of Siberia är en över 200 mil lång pipeline som under ett trettioårsavtal ska leverera 38 miljarder kubikmeter gas per år till Kina. Kina blir en allt viktigare handelspartner till Ryssland.

Lukoil håller på att formulera en ny klimatstrategi. Som första ryska oljebolag har bolaget beslutat att bli klimatneutralt 2050. Lukoils styrelse har också beslutat om en ny utdelningspolicy. Policyn innebär att man kommer att betala ut 100 procent av det fria kassaflödet efter ränte- och leasingbetalningar och återköp av aktier.

 

Mer om fonden

Rysslands­fond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Konflikt, kollaps och corona i Ryssland
Carnegie Rysslandsfond

Konflikt, kollaps och corona i Ryssland

Den nedgång som påbörjades i slutet av februari accelererade under mars. Det är nu uppenbart för alla att coronaviruset påverkar alla och att alla världens marknader nu sitter gisslan hos...

Fredrik Colliander 1 april 2020
Ryssland inställt på fortsatt låga oljepriser – och coronaspridning
Carnegie Rysslandsfond

Ryssland inställt på fortsatt låga oljepriser – och coronaspridning

Oljepriset har kollapsat, men Ryssland anser sig klara det. Ryska oljebolag har positivt kassaflöde redan vid priser på 10 – 20 dollar per fat och statsbudgeten balanserar på 42 dollar...

Fredrik Colliander 20 mars 2020
Coronasmittad Moskvabörs
Carnegie Rysslandsfond

Coronasmittad Moskvabörs

Coronavirusets fortsatta utbredning i slutet av februari fick världens börser att falla kraftigt. Den ryska aktiemarknaden var inget undantag. I svenska kronor föll den ryska marknaden med hela 14 procent...

Fredrik Colliander 2 mars 2020