Stäng
Språk
Meny

Ryssland inställt på fortsatt låga oljepriser – och coronaspridning

Oljepriset har kollapsat, men Ryssland anser sig klara det. Ryska oljebolag har positivt kassaflöde redan vid priser på 10 – 20 dollar per fat och statsbudgeten balanserar på 42 dollar per fat. Samtidigt sprider sig coronaviruset, skriver Carnegie Rysslandsfonds förvaltare Fredrik Colliander.

Coronapridningen i Ryssland ligger av allt att döma lite efter spridningen i Europa. I skrivande stund har man registrerat 147 fall vilket är ungefär en tiondel av de fall Sverige registrerat. Detta har framför allt att göra med att man tidigt stängde gränserna och dessutom tvingade in många människor i karantän, en karantän som också övervakas.

Det dock ändå troligt att spridningen snart tar fart även i Ryssland.

Regeringen och centralbanken har vidtagit ett antal åtgärder för att stabilisera situationen i ekonomin. De betonar att krisens omfattning för närvarande inte är tydlig och att ingen vet hur allvarlig den blir. Man reserverar därför 300 miljarder rubel för stödåtgärder, men säger samtidigt att summan kan komma att höjas om det blir nödvändigt.

Centralbanken kommer vidare att fortsätta att tillhandahålla likviditet till banksektorn och genom att använda den Nationella Välfärdsfonden kommer man att stödja rubeln.

Fredrik Colliander, Rysslandsförvaltare

Flyg och turism ska få stödåtgärder. Företag i dessa sektorer kommer att få minskad beskattning och garantier från regeringen och skulder kommer att omstruktureras utan att kreditvillkoren försämras.

Kreditvillkor för tillverkare av medicinska varor har redan förbättrats och staten kommer att ge ekonomisk hjälp till viktiga företag om det är nödvändigt. Små- och medelstora företag ska även de få hjälp i form av krediter.

Staten kommer också att ge ekonomiskt stöd till befolkningen och till regionerna och man kommer att garantera inkomster till personer som befinner sig i nödvändig isolering. Planerade budgetutgifter, inklusive ytterligare sociala utgifter och de nationella projekten, kommer att genomföras.

Regeringen och centralbanken kan faktiskt sägas ha reagerat mycket snabbt på den extraordinära situation som råder. Målet är helt enkelt att hålla ekonomin vid liv.

Som alla vet är oljepriset av stor betydelse för Ryssland. Det exempellösa oljeprisfallet vi nyligen sett kan skyllas såväl på coronaviruset som på Ryssland och Saudiarabien. coronaviruset minskar den globala efterfrågan på olja i detta nu, Saudiarabien ville skydda oljepriset på kort sikt och Ryssland anser att OPEC+ behövde utvecklas i en mer långsiktig strategisk riktning som garanterar ett stabilt oljepris på sikt med bibehållna marknadsandelar.

Ryssland anser att OPEC+ var ett användbart verktyg för att stabilisera oljemarknaden och är medvetet om att det gynnat landet och bidragit med 10 triljoner rubel extra till statens intäkter under de senaste åren. Man har dock betraktat det som ett taktiskt arrangemang som förr eller senare skulle behöva en strategisk omprövning.

Rysslands agerande verkar komma från en tro på att marknaden räknat med att OPEC+ skulle stödja oljepriset på obestämd tid och att detta skulle leda till ett ökat långsiktigt utbud. Det fanns redan nu tecken på att de konstlat höga priserna börjat stimulera inte bara skifferolja utan även långsiktiga högkostnadsprojekt som i slutändan skulle skada oljebalansen på fem till sju års sikt.

Man var också orolig för att en ond cirkel av allt djupare produktionsnedskärningar skulle utvecklas.

Det har hela tiden varit Rysslands avsikt att se över sitt deltagande i OPEC+. Rysslands inställning på det senaste mötet var dock att avtalet skulle fortsätta utan att fördjupa produktionsnedskärningarna. Denna uppfattning var framför allt baserad på att coronavirusets effekt på efterfrågan vid tidpunkten var omöjlig att förutse och att det inte skulle kunna gå att behålla priserna.

Ryssland ansåg att man, i detta läge, genom att försökte stödja marknaden skulle riskera att försöka fånga en fallande kniv. Ryssland föreslog därför på mötet en förlängning av befintliga villkor för att man skulle få tid att bedöma effekterna av coronaepedimin på oljeefterfrågan. OPEC bestämde däremot om nedskärningar på ytterligare 1,5 miljoner fat, vilket gjorde att konflikten blev ett faktum.

Ryssland menar i dagsläget att dörren till OPEC+ förblir öppen men man säger samtidigt att det för närvarande inte förs några samtal mellan Ryssland och Saudiarabien. Man betonar också att Ryssland kan klara sig även i en mycket låg oljeprismiljö.

Ryska oljebolag har positivt kassaflöde redan vid priser på 10 – 20 dollar per fat och statsbudgeten balanserar på 42 dollar per fat. Det är tydligt att Ryssland förväntar sig låga oljepriser under den närmaste framtiden men samtidigt anser sig självt vara motståndskraftigt mot låga priser.

 

 

 

 

 

 

 

Mer om fonden

Carnegie Rysslandsfond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”Marknaden ser fram emot dessa med spänning”
Carnegie Rysslandsfond

”Marknaden ser fram emot dessa med spänning”

Världens aktiemarknader liksom oljepriset steg kraftigt under december. Den ryska börsen hängde dock alls inte med utan föll då riskpremien ökade. Den fortsatta situationen i Ukraina och Rysslands utpressningsförsök gentemot...

Fredrik Colliander 7 januari 2022
Tung månad för ryska marknaden
Carnegie Rysslandsfond

Tung månad för ryska marknaden

November blev en förskräcklig månad för den ryska marknaden. En rysk militär uppladdning längs den ukrainska gränsen ledde först till kraftigt ökad geopolitisk risk. Investerarna som sitter på stora vinster...

Fredrik Colliander 6 december 2021
Fortsatt höga gaspriser
Carnegie Rysslandsfond

Fortsatt höga gaspriser

Världens aktiemarknader återhämtade sig kraftigt i oktober. Även den ryska marknaden steg. Dock inte lika mycket som många utvecklade marknader i väst. Rysslandsfonden steg med 1,4 %. Ett stort antal...

Fredrik Colliander 3 november 2021