Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Rysslandsfond

Rysslands BNP föll med 2,5% under 2022

Den ryska marknaden föll 6% i svenska kronor i februari. Inga speciella nyheter var drivande bakom fallet. Även om nyheter rörande kriget endast är negativa så har detta i nuläget ingen marknadsdrivande påverkan.

Det har släppts mycket makroekonomisk statistik i februari. Rysslands BNP föll med 2,5% under 2022. Detta kan tyckas vara mindre än väntat. Man ska dock ha i åtanke att BNP skulle ha ökat väsentligt om det inte varit krig i Ukraina. Med tanke på de höga oljepriserna skulle BNP-ökningen kanske ha varit upp åt 5%. I januari föll BNP också med 3,2% på årsbasis. Även om ryssarna fortsätter att transferera pengar utomlands är betalningsbalansen fortsatt stark. I januari var den 8 miljarder dollar.

Det ryska budgetunderskottet hamnade i januari på den högsta nivån sedan 1998. Det förklaras av kostnaderna för kriget i Ukraina samt av minskade intäkter från framför allt olje- och gasbeskattning. Budgetunderskottet blev i januari nästan 2 biljoner rubel då intäkterna föll 35% och utgifterna ökade 59% på årsbasis. Regeringen kommer som en konsekvens att öka beskattningen framför allt på oljesektorn.

Den ryska centralbanken blir alltmer hökaktig. De höga statsutgifterna och en svagare rubel bidrar till inflationsriskerna. Marknaden måste räkna med räntehöjningar under det första halvåret 2023.

Europas embargo mot ryska raffinerade oljeprodukter började gälla i februari. Effekterna av detta är ännu oklart. Rysslands svar på embargot är att sänka produktionen med en halv miljon fat per dag, det vill säga cirka 5%.

Även i dessa dystra tider publicerar faktiskt ryska företag resultat. Novatek ökade till exempel vinsten med över 50% 2022. Orsaken är förstås högre olje- och gaspriser. IT bolaget Yandex publicerade också ett fint resultat. För fjärde kvartalet steg vinsten med 49%, klart över konsensusestimaten.

Europa och USA har fortsatt att öka sanktionstrycket mot Ryssland. Bland annat träffas nu Alfa Bank, Rysslands största privata bank, som ägs av oligarken Michail Fridman av sanktioner. Vidare sanktioneras nu den ryska metallindustrin ännu hårdare. USA riktar även sanktioner mot tredje part som man bedömer bryter mot sanktioner. Ryssland blir alltmer isolerat och försöker hela tiden hitta vägar runt sanktionerna.

Författare

Fredrik Colliander

MSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1990 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2000.