Stäng
Språk
Meny

Så fungerar Private Equity – ”riskkapital”

Tom Berggren, förvaltare Carnegie Listed Private Equity

På senare år har det dykt upp aktiefonder som specialiserar sig på riskkapital, eller Private Equity. Tom Berggren, förvaltare av fonden Carnegie Listed Private Equity förklarar tillgångsslaget, hur riskkapital effektiviserar och förbättrar resultat, modellen för aktivt ägande och vilken roll riskkapitalbolagens investeringar har för ett hållbarare samhälle.

Vad är ett riskkapitalbolag, och vad är nyttan?

Riskkapitalbolag är specialiserade på att investera i företag utanför börsen, det vill säga ”private”, och fungerar som aktiva ägare. De investerar i företag där det finns stor outnyttjad potential och erbjuder verktyg för att hjälpa till att frigöra potentialen över en relativt lång investeringsperiod.

Målsättningen är att göra bolagen mer effektiva och få dem att växa. Normalt behövs kapital och kunskap för att stötta tillväxten. Efter några års utvecklingsarbete brukar bolagen vara redo att säljas eller börsnoteras (och blir då ”public” i stället för private).

Det intressanta här är att riskkapitalbolagen ofta lyckas skapa hög avkastning, normalt en årsavkastning som är 4-6 procent bättre än börsen i stort. Därför är Private Equity ett tillgångsslag som växer och allt fler pensionsföretag och andra institutioner investerar i Private Equity. De duktiga förvaltarna kan resa nya fonder och deras kompetens ökar med längre erfarenhet, förbättrade nätverk etcetera. De mindre duktiga förvaltarna lyckas inte resa nya fonder och försvinner.

Två strategier för Private Equity-fonder:

  • Tillväxtkapital, kapital som investeras i relativt mogna företag som hjälper företagen att omstrukturera eller expandera verksamheten.
  • Venture-kapital, riskkapital som investeras under tidiga utvecklingsfaser i unga bolag.

Hur hjälper riskkapitalbolagen företag de investerar i överavkasta?

  1. Underlättar bolagens organiska tillväxt.
  2. Effektiviserar verksamheten.
  3. Jobbar med buy-and-build, det vill säga växa genom att köpa till ett antal mindre bolag som ofta har en lägre värdering. För bolag med stabila kassaflöden kan man också få extern finansiering och får på så sätt en hävstång för det egna kapitalet som investeras.

Efter förvärvet tillämpar man modellen för aktivt ägande för att öka produktiviteten, lönsamheten och konkurrenskraften. Detta är drivet av att stärka kompetensen på ledningsnivå, investeringar i digitalisering och andra typer av operationella förbättringar.

När den fulla potentialen i företagen är uppnådd säljer riskkapitalbolaget företaget och levererar en avkastning till slutinvesterarna i fonden.

Modellen för aktivt ägande:

  • Finansiell optimering. Den finansiella strukturen optimeras, stärks och förbereds för nödvändiga tillväxtinvesteringar.
  • Förändringar på ledningsnivå i form av ny styrelse med relevant kunskap som bidrar till bättre resultat och snabb tillväxt.
  • Bolagsstyrning. Riskkapitalbolagen har i regel stor sektorkunskap för att nyttja synergier och tillämpa effektiva affärsplaner. Koncentrerad ägarstruktur möjliggör implementering av nödvändiga förändringar.

Men kan inte alla ägare göra samma sak?

Förvisso, men det är många bolag som saknar ägare med starka ambitioner att effektivisera och skapa tillväxt. Fokus ligger ofta på annat och många ägare/vd:ar föredrar att lunka på i mer lagom takt. Dessutom kan de finansiella musklerna saknas.

En typisk situation är att ett företag ligger i en koncern och inte riktigt passar in. Koncernledningen prioriterar annat och bolaget får liten uppmärksamhet och ingen tillväxtfinansiering. Då ett riskkapitalbolag köper ett sådant företag kan utvecklingen ta fart då ledningen får både pengar och stöttning av en ny aktiv ägare.

Private Equity-bolagen har en långsiktig investeringshorisont och kan vänta ut nedgångar på börsen. Under börsnedgången förra året passade man på att investera mer än vanligt för att ta vara på möjligheterna som dök upp när bolagspriserna minskade. Historiskt har den allra bästa avkastningen skapats efter sådana perioder. Det är svårt att göra likadant som vanlig sparare.

Vilka riskkapitalbolag ska man investera i?

Carnegie Listed Private Equity investerar i riskkapitalbolag som levererat hög avkastning under lång tid och är rimligt värderade på börsen. Man investerar med god diversifiering, alltså i bolag med olika inriktning och på olika geografier. På vis har risken hållits nere och fonden har klarat börsnedgångar bättre än liknande fonder och bättre än många aktieindex. Exempel på inriktningar är IT, läkemedel, hälsovård, miljö och infrastruktur.

Bland innehaven finns världsledande Private Equity-bolag som Blackstone, KKR, HBM Healtcare, HG Capital, 3i och Softbank. Vi investerar också i investmentbolag som Warren Buffetts Berkshire Hathaway.

Carnegie Listed Private Equity har haft en årsavkastning på 15,9 procent de senaste 10 åren, vilket är 4,9 procent högre än snittet för vanliga globalfonder (EAA Fund Global Flex-Cap Equity). Det är en takt som mer än fördubblar värdet vart femte år.

Hur arbetar ni med hållbarhet i investeringarna?

Alla investeringar ESG-analyseras. Vi vill bara investera i sunda och hållbara bolag. De aktiva ägarna är experter på bolagsstyrning och har genom lång erfarenhet utvecklat goda rutiner. Ibland kan även riskkapitalbolag begå misstag. Det får ofta stor uppmärksamhet i media, till exempel inom hälsovård där problem inom privat vård ger mycket större rubriker än inom offentlig vård. All nytta och besparingar som kan ske inom privat hälsovård får däremot liten uppmärksamhet.

Riskkapitalbolag har en nyckelroll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Företag i behov av stora omställningar inom produktion och digitalisering har extra mycket att vinna av aktivt ägande och riskkapitalinvesteringar.

Private Equity är något som de flesta större institutioner idag investerar i. Genom Carnegie Listed Private Equity ges en möjlighet att få tillgång till Private Equity i en daglig handlad fond, utan minsta krav på insättning.

Mer om fonden

Carnegie Listed Private Equity A

Ser möjligheterna i ett unikt tillgångsslag som tidigare varit tillgängligt endast för stora investerare. Tar rygg på några av världens bästa investerare och förvaltare genom noga utvalda private equity-bolag. Tror...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Berkshire investerar stort
Carnegie Listed Private Equity

Berkshire investerar stort

April blev trots relativt starka kvartalsrapporter en svag börsmånad med stora nedgångar på världens börser. Den amerikanska börsen uppvisade den svagaste aprilmånaden på över 50 år. Även Carnegie Listed Private...

Tom Berggren 5 maj 2022
Stabilt i turbulent omvärld
Carnegie Listed Private Equity

Stabilt i turbulent omvärld

Det är oroliga tider och vi ser stora mänskliga lidanden i Ukraina. Aktiemarknaderna hade en relativt lugn månad, men de flesta större index gick ned ytterligare. Carnegie Listed Private Equity...

Tom Berggren 5 april 2022
Intressanta trender
Carnegie Listed Private Equity

Intressanta trender

Februari månad har dominerats av Putins fruktansvärda invasion av Ukraina med stora mänskliga lidanden. Carnegie Listed Private Equity har inga ryska innehav eller kopplingar och påverkas endast indirekt. Inledningen på...

Tom Berggren 4 mars 2022