Stäng

Så ska Kinas tillväxt stärkas

Marknaderna i Asien utvecklades positivt i mars. Efter februari, som var en svag börsmånad fick vi en rekyl upp denna månad lett av ökad global riskaptit vilket gav stora inflöden av kapital till Asien. Carnegie Asia steg i värde med 3,0 procent.

Amerikanska FED avvaktade med ytterligare räntehöjningar och lät meddela att på grund av oron på världens börser och osäkerhet angående utvecklingen i Kina, vill man avvakta innan man höjer räntan ytterligare.

Med detta besked föll dollarn i värde vilket gjorde att råvarupriserna, med oljan i täten, fick se en kraftig återhämtning från översålda nivåer. Svagare dollar innebar också att trycket på de asiatiska valutorna släppte och de flesta valutorna i regionen, med Kina i spetsen, stärktes under månaden. Bäst utvecklades börserna i Kina, Hong Kong, Indien samt Filippinerna.

På Kinas partikongress i början av månaden lanserades flera nya investeringsprogram i syfte att stärka landets tillväxt. Detta är en väl beprövad taktik i Kina som tillämpats vid tidigare svackor i ekonomin. Frågetecknen kring Kinas utveckling är dock fortfarande många. Banker och fastighetsbolag återhämtade sig under mars.

I Indien steg räntekänsliga bolag efter att budgeten presenterades. Lägre inflation tack vare sjunkande matpriser gav förväntningar om en räntesänkning i början av april.

I Filippinerna väntar presidentval i maj. Inför valet stiger förhoppningarna om att nästa ledare ska sjösätta stora nödvändiga investeringar i infrastruktur. Opinionsmätningarna visar dock att de fyra huvudkandidaterna ligger mycket jämnt till vilket gör valutgången svårtippad. Populärast bland folket är Grace Poe som anses vara minst korrupt av kandidaterna.

Näringslivet förordar den före detta borgmästaren i Makati som anses handlingskraftig och som kan få fart på viktiga investeringar. Dessa förhoppningar gjorde att den filippinska börsen steg inför valet och påverkade Carnegie Asia positivt. Även fondens innehav i Thailand och Indonesien utvecklades väl under perioden. Efter en kraftig kursuppgång i Airports of Thailand valde vi att reducera innehavet under månaden.

Mer om fonden

Asia

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ännu en perfekt storm i Asien
Carnegie Asia

Ännu en perfekt storm i Asien

Asien som helhet utvecklades sidledes under månaden. Initialt innebar förhoppningar om att Kina och USA skulle återuppta samtal om handelskonflikten att börsen i Kina och Hong Kong fick en positiv...

Gunnar Påhlson 8 augusti 2019
Tillväxten finns i Asien!

Tillväxten finns i Asien!

De asiatiska marknaderna utvecklades fortsatt starkt i juli och flera av Carnegie Asias bolag rapporterade mycket goda resultat, vilket resulterade i en positiv utveckling för fonden som steg i värde...

Gunnar Påhlson 3 augusti 2016
Fokus på Sydostasiens medelklass

Fokus på Sydostasiens medelklass

Carnegie Asia firade två år vid halvårsskiftet och har sedan starten stigit 27 procent. Förvaltaren Gunnar Påhlson förklarar hur Asien gått stärkt ur 2016 års turbulens och vad som skapar...

Gunnar Påhlson 27 juli 2016