Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Social Initiative

Carnegie Fonder stödjer sociala entreprenörer som arbetar med att lyfta utsatta människor och skapa långsiktig förbättring. Vi gör det genom Carnegie Social Initiative, där vår personal engagerar sig för att göra positiv skillnad i världen. Målet är att hjälpa utsatta människor att själva förbättra sina levnadsförhållanden. 

Carnegie Social Initiative verkar genom Social Initiative, en oberoende och icke vinstgivande organisation som startade 2002 med stöd av Carnegie. De senaste åren har Carnegie Social Initiatives insamlade medel främst gått till URDT, en flickskola i Uganda, och Door Step School i Mumbai, som är en skola för barn från de fattigaste familjerna.

Under 2022 har vi också stöttat Ukrainas befolkning genom bidrag till organisationerna Unicef och War Child.