Stäng
Språk
Meny

Samtliga fonder öppna för handel igen

Här kommer uppdaterad information om öppning av fonderna som vi fredags senarelade för handel.

I fredags beslutade Carnegie Fonder att senarelägga handeln i fonder som investerar i företagsobligationer. Som en följd av den stora oron i marknaden fanns det en risk att priserna i marknaden och därmed värderingen (NAV) skulle bli felaktig.

Det är vår skyldighet och vårt ansvar gentemot andelsägarna att säkerställa att värderingen av fondernas innehav alltid är korrekt. Vid osäkerhet ska handel i fonderna senareläggas, enligt regelverk.

Under fredagen och lördagen har vi gått igenom samtliga portföljer och samtliga innehav. Vi har också kontaktat de banker och ”market makers” som ställer priser och fått priserna validerade, och kan därför öppna fonderna för handel. Från och med nu på måndag den 23 mars värderas fonderna som vanligt igen.

Följ oss gärna på Linkedin och på denna hemsida, där vi löpande publicerar information och förvaltarkommentarer i anledning av coronakrisen.

Hör gärna av dig till din kundansvarige om du har några funderingar.