Stäng
Språk
Meny

Sandvik, Skanska och ABB bland de största bidragsgivarna

Trots omfattande spridning av den nya Omikron-varianten av viruset och nya nedstängningar så bjöd december på det sedvanliga tomtenisserallyt. Sverigefonden steg under december med Sandvik, Skanska och ABB bland de största bidragsgivarna under månaden.

Under månaden så deltog vi i flera företagsbesök samt ett antal kapitalmarknadsdagar. Sandvik har genomfört ett antal förvärv för att öka mjukvaruinnehållet i Sandvik Manufacturing and Machining Solutions och förbereda divisionen för en framtid med lägre exponering mot produktion av bilar med förbränningsmotorer. Bolaget står nu väl rustat inom SMM samtidigt som gruvsidan åtnjuter strukturellt stark efterfrågan och den mindre divisionen Sandvik Materials Technology kommer att knoppas av till aktieägarna under året.

Vi besökte även Dometic, vars aktie pressats på slutet av ökade råvaru- samt transportkostnader. Bolaget slutförde under hösten ett större förvärv av amerikanska Igloo, en ledande producent av passiva kylboxar och drinkware-produkter för friluftsmarknaden. Många av Igloos produkter är plastbaserade och efter sommaren steg priser på råvaran PVC mycket kraftigt, något Igloo inte hann kompensera för med prishöjningar varav marginalen kom under kortsiktig press. Ibland är timing runt förvärv optimal och andra gånger så inträffar saker som stör bilden. Långsiktigt så ser vi god uppsida i Dometic, den globala trenden för utomhusprodukter är ljus, och aktiens värdering är aptitlig.

Fonden investerade i två nya innehav i december. Först inköptes SOBI efter att budet på bolaget från Agnafit Bidco inte nått erforderliga 90% acceptansgrad och aktien rasat tungt.

Vi initierade också en ny position i Nent. Bolaget har byggt en imponerande plattform för streamingtjänster med 3,6 miljoner abonnenter och med mycket ambitiösa tillväxtplaner såväl i hemmamarknaderna Norden och Baltikum som i ett flertal andra länder. Under tredje kvartalet lanserade man i den viktiga Polska marknaden, i december rullade man ut ett erbjudande i USA med fokus på nordiskt innehåll, och under första kvartalet 2022 kommer den nederländska lanseringen att ske.

I Holland blir det faktum att Viaplay innehar F1 rättigheterna för flera år framåt en avgörande konkurrensfördel i landet som upplever något av en Verstappen hysteri. Nent siktar på att dubblera antalet abonnenter i Norden från 3 till 6 miljoner till 2025 med en gradvis höjd EBIT marginal. Samtidigt har bolaget en ambition att växa internationellt i 16 länder till 6 miljoner abonnenter till 2025. Om man når sina mål så motsvarar detta en omsättningstillväxt på nära 20% årligen för gruppen.

Dock måste man som investerare vara medveten att satsningarna internationellt döljer den underliggande lönsamheten i produkten och att skördetiden för NENT ligger ett par tre år framåt i tiden. Vi är beredda att sätta tilltro till ledningens ambitiösa planer och ser vår investering som långsiktig.

Utöver ovan nämnda nya positioner i fonden så är det värt att nämna att vi avvecklade innehavet i Tele2.

Mer om fonden

Carnegie Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter. Carnegie Sverigefond...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fortsatt oroligt börsår
Carnegie Sverigefond

Fortsatt oroligt börsår

Med april så kom såväl rapportsäsong som ett stort antal bolagsstämmor med påföljande utdelningar. Med rapporterna fick vi se hur bolagen hanterat ytterligare ansträngda försörjningskedjor och kostnadsinflation i kölvattnet av...

Mattias Sjödin 3 maj 2022
Vilda svängar i mars
Carnegie Sverigefond

Vilda svängar i mars

Mars månad kom starkt att präglas av kriget i Ukraina vilket bröt ut i slutet av februari. Stort fokus hamnade på kraftigt höjda energi- och råvarupriser, fortsatt betydande störningar i...

Mattias Sjödin 1 april 2022
I krigets skugga
Carnegie Sverigefond

I krigets skugga

Efter en svag börsstart i januari, skulle februari månad komma att bli än stökigare på världens börser. Månaden började med ökad fokus på inflation och kraftigt höjda förväntningar på centralbankshöjningar....

Mattias Sjödin 1 mars 2022