Stäng

SEB byts mot Danske

De svenska marknadsräntorna vände ner under månaden, delvis till följd av svagare inflationsstatistik än väntat. Den svenska tioåringen avslutade februari på 0,80 procent och även Stibor backade något och avslutade månaden på -0,46 procent.

Riksbanken lämnade som väntat reporäntan oförändrad på -0,5 procent och prognosen är att långsamma höjningar kan inledas under andra halvåret i år. Vice Riksbankschef Henry Ohlsson reserverade sig dock mot beslutet om oförändrad ränta och förordade en höjning till -0,25 procent.

Under månaden gjorde vi en mindre förändring bland våra innehav i bostadsportföljen. Vi ökade vår exponering mot Danske Banks bostadsobligation som ger oss ca 0.8 procent till förfall 2022. Istället minskade vi i SEB:s bostadsobligation med löptid fram till 2019 som handlades till negativ yield till förfall.

Till följd av fallande marknadsräntor blev februari en positiv månad för Carnegie Obligationsfond. Totalt steg fonden med 0,31 procent under februari.

Carnegie Obligationsfond investerar i stat, bostad, kommun och landstingsobligationer med en portföljlöptid på 3-10 år. Fonden har en för mandatet relativt kort duration men är trots detta fortsatt beroende av ränteutvecklingen. Förväntansbilden bör anpassas utifrån rådande ränteläge där delar av segmentet för stat- och bostadsobligationer handlas till negativ ränta.

Mer om fonden

Investment­ Grade A

Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Samtliga fonder öppna för handel igen

Samtliga fonder öppna för handel igen

Här kommer uppdaterad information om öppning av fonderna som vi fredags senarelade för handel. I fredags beslutade Carnegie Fonder att senarelägga handeln i fonder som investerar i företagsobligationer. Som en...

Erik Amcoff 22 mars 2020
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Flyttlasset går från GBG till STHLM

Flyttlasset går från GBG till STHLM

Svenska marknadsräntor föll tillbaka något under efter svag inflationsstatistik för att sedan åter stiga efter en stark BNP-siffra i slutet av februari. Stibor noterades marginellt högre och avslutade månaden på...

Mikael Engvall 4 mars 2019