Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Sverigefond

Securitas på rätt spår

Februari kom att bli ännu en stark börsmånad. I Sverige så såg vi breda index stiga, SAX +3,8%, OMX +4,1% och Carnegie Small Cap 1,1%. I Europa gick Stoxx 600 +1,8%, och amerikanska S&P stängde hela 5,3 upp på månaden. Räntor steg generellt något, såväl i Sverige som USA och Euroområdet. Makroekonomiska data kommer in såväl bättre som sämre än ekonomernas estimat men sammantaget så visar framförallt den amerikanska ekonomin en stor motståndskraft, med låg arbetslöshet, förbättrat konsumentförtroende och stabil industriell aktivitet – trots FED Funds rate på 5,5% (övre band) och att förväntan på räntesänkningar från FED kommit ned.

Rapportsäsongen för fjärde kvartalet 2023 avslutades i februari. Vi väljer denna gång att nämna Assa Abloy, Securitas och Elekta (den sistnämnda har dock brutet räkenskapsår).

Assa Abloy rapporterade en stabil rapport i linje med marknadens förväntningar. Americas (Nordamerika och Sydamerika) divisionen uppvisade fantastiskt goda marginaler om man beaktar att marginalerna i HHI ligger långt under divisionen i övrigt. Och för HHI ser vi betydande uppsida på sikt när amerikanska husmarknaden återhämtar sig.

Securitas uppvisade en rapport där framför allt kassaflödet stack ut positivt. Vi ser att bolaget fortsätter sin marginalresa, även att synergier från integrationen av Stanley Security visualiseras även i den Euroepiska divisionen. Bolaget bör kunna leverera en vinst per aktie på nära 10kr redan i år, med stigande vinst även nästa år utan väsentligt beroende av konjunkturutvecklingen. Securitas aktien erbjuder en betydande uppsida.

Elektas rapport för tredje kvartalet 23/24 pressades av en svagare marknad i Kina där myndigheternas antikorruptions insatser slagit brett mot inköp i hälsovårdssektorn. På den positiva sidan så uppvisade bolaget ett mycket starkt kassaflöde, och ledningen ser att lönsamheten fortsätter stärkas kommande år – 2024/2025.

Fonden gjorde några mindre justeringar i befintliga innehav under månaden och utvärderar löpande nya innehav.

Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Författare

Mattias Sjödin

I branschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2021. Medförvaltare Carnegie Sverigefond.