Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Select

Fonder med extra spets och rabatterade avgifter

Läs den digitala broschyren, eller kontakta spara@carnegiefonder.se för att få hem broschyren i brevlådan.

spetsa sparandet

Som Select-kund hos Carnegie Fonder får du något extra. Select består av fonder med extra spets och fonder med rabatterad avgift. Erbjudandet gäller endast för dig som har konto här på Carnegie Fonder Online och som investerar minst 50 000 kronor i någon av följande fonder/andelsklasser.

unika fonder och rabatt på förvaltningsavgiften – välkommen till Select!

carnegie all cap h

 • En bred Sverigefond med hållbara bolag, stora som små
 • En nordisk mörkgrön fond som är Svanenmärkt
 • Framtidssäkrad avkastining genom långsiktig bolagstillväxt med lägre risk än vanlig småbolagsfond

Förvaltningsavgift/år: 0,95% (ordinarie 1,35%)

Carnegie fastighetsfond norden g

 • En bred portfölj av nordiska stabila fastighetsbolag
 • Komplement till aktiefonder som normalt är underviktade fastigheter
 • Exponering mot ett tillgångsslag som historiskt haft väldigt stark avkastning

Förvaltningsavgift/år: 1,20% (ordinarie 1,60%)

CARNEGIE LISTED INFRASTRUCTURE F

 • Tryggt tillgångsslag med till stor del inflationsskyddad avkastning
 • En fond som har förutsättningar att fortsätta vara en bra portföljkomponent i ett osäkert börsklimat
 • Investerar i ”den gröna vågen” av enorma satsningar på hållbar infrastruktur runt om i världen

Förvaltningsavgift/år: 1,00% (ordinarie 1,40%)

CARNEGIE LISTED PRIVATE EQUITY F

 • Ett tillgångsslag som tidigare bara var tillgängligt för professionella investerare
 • Historiskt stark avkastning: +15,7 procent per år sedan 2012
 • God riskspridning över bolag, branscher och geografier

Förvaltningsavgift/år: 1,10% (ordinarie 1,50%)

cARNEGIE HIGH YIELD SELECT 3 SEK

 • En fokuserad räntefond med högavkastande företagsobligationer
 • Våra absoluta favoriter inom nordisk High Yield
 • Välskötta bolag med goda möjligheter att förbättra sin kreditrating

Förvaltningsavgift/år: 0,85 + Prestationsbaserad avgift

CARNEGIE MICRO CAP A

 • Investerar i småbolag som har potential att bli storbolag
 • Lönsamma och välskötta kvalitetsbolag, men ofta för små för att synas på indexflödenas radar
 • Djupa bolagsanalyser är en förutsättning när vi letar bolag med dold potential

Förvaltningsavgift/år: 2,00%

CARNEGIE SPIN-OFF A

 • Carnegie Spin-Off hittar framtidens svenska och nordiska spin-offs, och är den enda fonden i sitt slag
 • Investerar i värdeskapande strukturaffärer, så kallade avknoppningar
 • Exempel: Assa Abloy som knoppades av från Securitas, Electrolux som knoppades av bland annat Husqvarna och Autoliv, som i sin tur knoppade av Veoneer

Förvaltningsavgift: 1,0% + Prestationsbaserad avgift

Vi hjälper dig att komma igång!

Ring oss. Vi svarar inom 10 sekunder.