Stäng
Språk
Meny

Semestermarknader och en ”positiv outlook”

Semesterstiltjen har infunnit sig och vi har upplevt en lugn månad på kreditmarknaden, framförallt i primär- men även i sekundärmarknaden. Dock såg vi en mer dramatisk rörelse när det gäller statsobligationsräntor som föll ganska rejält under månaden, inte bara i Sverige utan även globalt.

Anledningarna till detta fall i framförallt längre räntor har diskuterats då starka inflationsssiffror från USA egentligen talar mot fallande räntor. En förklarande faktor kan vara oro för att det, trots vaccinationer, kommer en ny våg av covid-19 som då skulle riskera att bromsa återhämtningen. Om den amerikanska centralbanken i sin tur skulle agera på en stigande inflation genom att höja räntorna innebär detta en risk för inbromsning av en mer långsiktig tillväxt.

Juli har inneburit ett stort antal bolagsrapporter för andra kvartalet som överlag visat på fortsatt stabilitet för bolagen åtminstone ur ett kreditperspektiv. Förra månaden investerade vi i SSAB:s femåriga hållbarhetslänkade obligation och de släppte nu i juli en stark kvartalsrapport samtidigt som de fick sitt kreditbetyg reviderat till ”positive outlook”. Det innebär att de är ett steg närmare en Investment Grade-rating. En uppgradering i kreditrating till Investment Grade skulle generera en positiv prisrörelse i obligationen.

Kreditmarginalerna har i stort sett rört sig sidledes under månaden och befinner sig alltjämt på komprimerade nivåer. Högsäsongsveckorna för semester är igång och marknadsaktiviteten kommer med all sannolikhet att vara låg ett par veckor till.

Carnegie Investment Grade investerar i välskötta, stabila och hållbara bolag. Vi prioriterar en defensiv och diversifierad portfölj, i linje med vår förvaltningsfilosofi.

 

 

Mer om fonden

Carnegie Investment Grade A

Carnegie Investment Grade är en räntefond som investerar i företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus och höga kreditbetyg. Fonden investerar i hållbara bolag, som har en lägre risknivå då frågor som berör...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

En stabil målgång
Carnegie Investment Grade

En stabil målgång

Året avslutades med en stabil kreditmarknad som trots kontinuerlig oro kring spridningen av Omikron oförtrutet uppvisar ett positivt sentiment. Isärspreadningen i kreditmarginalerna vi såg i slutet av november, som en...

Mona Stenmark 7 januari 2022
Hög aktivitet och viss volatilitet
Carnegie Investment Grade

Hög aktivitet och viss volatilitet

November blev en månad som inledningsvis uppvisade hög aktivitet och stabilitet, men i spåren av förnyad oro kring en ny variant av viruset, Omikron, fick vi ett volatilt avslut. Marknaden...

Mona Stenmark 6 december 2021
Hösten bjuder fortfarande på grönt
Carnegie Investment Grade

Hösten bjuder fortfarande på grönt

Under oktober avtog aktiviteten i marknaden något även om det fortfarande finns en relativt god efterfrågan hos investerare. Framför allt fastighetssektorn, som tillsammans med bank är en dominerande sektor i...

Mona Stenmark 3 november 2021