Stäng
Språk
Meny

Semestermarknader och en ”positiv outlook”

Semesterstiltjen har infunnit sig och vi har upplevt en lugn månad på kreditmarknaden, framförallt i primär- men även i sekundärmarknaden. Dock såg vi en mer dramatisk rörelse när det gäller statsobligationsräntor som föll ganska rejält under månaden, inte bara i Sverige utan även globalt.

Anledningarna till detta fall i framförallt längre räntor har diskuterats då starka inflationsssiffror från USA egentligen talar mot fallande räntor. En förklarande faktor kan vara oro för att det, trots vaccinationer, kommer en ny våg av covid-19 som då skulle riskera att bromsa återhämtningen. Om den amerikanska centralbanken i sin tur skulle agera på en stigande inflation genom att höja räntorna innebär detta en risk för inbromsning av en mer långsiktig tillväxt.

Juli har inneburit ett stort antal bolagsrapporter för andra kvartalet som överlag visat på fortsatt stabilitet för bolagen åtminstone ur ett kreditperspektiv. Förra månaden investerade vi i SSAB:s femåriga hållbarhetslänkade obligation och de släppte nu i juli en stark kvartalsrapport samtidigt som de fick sitt kreditbetyg reviderat till ”positive outlook”. Det innebär att de är ett steg närmare en Investment Grade-rating. En uppgradering i kreditrating till Investment Grade skulle generera en positiv prisrörelse i obligationen.

Kreditmarginalerna har i stort sett rört sig sidledes under månaden och befinner sig alltjämt på komprimerade nivåer. Högsäsongsveckorna för semester är igång och marknadsaktiviteten kommer med all sannolikhet att vara låg ett par veckor till.

Carnegie Investment Grade investerar i välskötta, stabila och hållbara bolag. Vi prioriterar en defensiv och diversifierad portfölj, i linje med vår förvaltningsfilosofi.

 

 

Mer om fonden

Carnegie Investment Grade A

Carnegie Investment Grade är en räntefond som investerar i företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus och höga kreditbetyg. Fonden investerar i hållbara bolag, som har en lägre risknivå då frågor som berör...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

En stabil sommarmånad
Carnegie Investment Grade

En stabil sommarmånad

I juli fick vi en mer stabil marknad än i föregående månad, men den präglas naturligtvis också av att det är semestertider och därmed lägre aktivitet. ECB såväl som FED...

Mona Stenmark 9 augusti 2022
Turbulens skapar möjligheter
Carnegie Investment Grade

Turbulens skapar möjligheter

En fortsatt svag utveckling karaktäriserade juni månad där vi såg kreditmarginaler gå isär ytterligare. Det finns en oro kring den framtida ekonomiska utvecklingen i spåren av hög inflation och räntehöjningar...

Mona Stenmark 5 juli 2022
Ett lugnt avslut på en svag månad
Carnegie Investment Grade

Ett lugnt avslut på en svag månad

Den nordiska kreditmarknaden fick en svag utveckling under månaden med ganska låg aktivitet och vi såg kreditmarginaler gå isär i alla kategorier, även i lågrisksegment som säkerställda bostadsobligationer. Mot slutet...

Mona Stenmark 3 juni 2022