Stäng

Semesterstiltje på emissionsfronten

Under juli har bristen på nyemissioner och fortsatta fondinflöden återigen gjort att tillgångspriserna fortsatt att stiga till nya rekordnivåer i sommarvärmen.

På nyhetsfronten så leds Brexit numer av Boris Johnson samtidigt som de geopolitiska spänningarna mellan Trump och Xi Jinping kvarstår vilket på sina håll syntes i rapporterna för andra kvartalet. I skrivande stund har dessutom handelskriget eskalerats genom av Trump ytterligare införda tullar, men effekterna av detta ber vi att få återkomma om.

Storbolagen har överlag rapporterat i linje med förväntningarna samtidigt som utsikterna skruvats ned något mot bakgrund av både handelskrig samt sämre makrodata.

Från en tidigare mjuk hållning till fortsatta räntehöjningar gjorde har amerikanska Fed en helomvändning och sänkte styrräntan med 0,25 procent. I samma anda öppnade ECB upp för ytterligare stimulanser samtidigt som kommunikationen kring fortsatt låga räntor under en längre tid framöver ej gick att misstolka. Långa marknadsräntor har under månaden därför fortsatt att sjunka. Riksbanken vidhåller sin räntebana samtidigt som de dock förtydligar att penningpolitiken kommer att anpassas efter hur inflationen utvecklas. 

Efter att ha fortsatt på högvarv ända in i månadsskiftet juni/juli stannade aktiviteten på primärmarknaden abrupt när juli och semestertider gjorde intåg. Blickarna vändes istället mot de europeiska marknaderna där Intrum, Oriflame och Ellos emitterade nya obligationer, samtliga kraftigt övertecknade i bristen på nytt material samtidigt som marknaderna fortfarande visar styrka. Förutom nämnda bolag har vi under månaden dessutom varit aktiva i namn som Hedin Bil, Kistefos, Nordax och Heimstaden. Samtidigt har innehaven i tidigare återköpsannonserade obligationer återlösts och vi har sagt adjö till namn som Seagull och EG Group.

Carnegie Corporate Bond utvecklades starkt under månaden och steg med 0,45 procent, vilket hittills summerar årets uppgång till 3,34 procent.

Trots en mycket stark utveckling första halvåret så upplever vi viss osäkerhet gällande de globala utsikterna för risktillgångar kopplat till eventuell avmattning av konjunkturen samt fortsatta globala spänningar. Vi fortsätter därför att bibehålla en något mer konservativ och balanserad portfölj. Historiskt har avkastningen drivits av ett gynnsamt riskklimat där vi sett stora prisuppgångar på krediter men framgent förväntar vi oss en mer normaliserad avkastning baserad på de underliggande kuponger som krediterna ger.

Mer om fonden

Corporate Bond 3 SEK

Grafen ovan visar data för Carnegie Corporate Bond 3 (SEK). Carnegie Corporate Bond finns även i andelsklasserna: 3 (NOK), 3 (EUR), 1 (SEK med kvartalsvis utdelning), 1 (EUR) samt 3 (CHF)....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Anledning att vara aktiva i sekundärmarknaden
Carnegie Corporate Bond

Anledning att vara aktiva i sekundärmarknaden

Juli präglades till stor del av sommarvärme på kreditmarknaden och risktillgångar steg överlag mot bättre risksentiment, om än i en lugnare takt än tidigare. De senaste månadernas gradvisa förbättring i...

Niklas Edman 4 augusti 2020
Riskaptiten tillåter primärmarknaden att öppna upp
Carnegie Corporate Bond

Riskaptiten tillåter primärmarknaden att öppna upp

Utvecklingen på de globala finansmarknaderna fortsätter att indikera en relativt snabb återhämtning för världsekonomin. Stimulanspaket, stödåtgärder och bristen på alternativ får världens börser att nosa på rekordnivåer samtidigt som nyheter...

Maria Andersson 3 juli 2020
Otåligt på startlinjen
Carnegie Corporate Bond

Otåligt på startlinjen

Efter 2 månader av coronaoro steg globala marknader kraftigt under maj efter nyheter om att flera länder successivt lättar på restriktionerna och påbörjar en återgång när smittokurvorna planar ut på...

Niklas Edman 3 juni 2020